Freelancer ⇒ FAQ | Din profil | Arbejdstøj og udstyr

Freelancer - Arbejdsbeklædning

FREELANCER HJÆLP OG VEJLEDNING
DIN ARBEJDSBEKLÆDNING

Generelt gælder at du som freelancer på vores portal er frit stillet med hensyn til hvilket arbejdstøj du ønsker at benytte. Du har dog mulighed for at købe (fradragsberettiget) arbejdstøj igennem os som er udstyret med vores logo, således at det er tydeligt for dine kunder at du er medlem af vores fællesskab. Det kan give dig et mere professionel fremtoning. Kontakt os hvis du gerne vil have tilsendt det aktuelle katalog. Endvidere har du frit mulighed for at benytte vores grafiske materiale så du nemt selv kan eksempelvis få trykt nogle t-shirts mv.

Freelancere som tilbyder hjemmepleje skal altid medbringe et legitimationskort. Dette får du gratis tilsendt af os når du er godkendt som freelancer indenfor hjemmeplejen. Også freelancere som arbejder med havearbejde eller rengøring er naturligvis velkomne til også at benytte et legitimationskort. Kontakt os og vi fremsender dette til dig.

Freelancer - Arbejdsbeklædning

FREELANCER HJÆLP OG VEJLEDNING
DIN FREMTONING

Generelt gælder at du som freelancer på vores portal er frit stillet med hensyn til hvilket arbejdstøj du ønsker at benytte. Du gør det dog nemmere for dig selv hvis du klæder dig efter den rolle du repræsentere. Kunden har på forhånd en forestilling om hvordan en professionel hjælper ser ud. Så ankommer du iklædt noget der signalere at du er klar til den services du kommer for at udfører, så indgyder du straks troværdighed og professionalisme.

Altså hjælper du dig selv til nemmere at gøre et godt indtryk og opnå gode anmeldelser hvis du klæder dig efter den rolle du repræsentere. Det er også en god ide at være opmærksom på vores profil som et miljøvenligt firma. De produkter vi tilbyder vores freelancere til kostpris er for at hjælpe i denne retning.

Eksempelvis vores cykelanhænger. Her har vi produceret en miljøvenlig cykelhænger i træ og bærbare materialer. Vi har virkelig anstrengt os for at få denne så langt ned i pris at den kan konkurrere med de meget billige cykelanhængere som kan købes i eksempelvis Harald Nyborg. Disse er fine, men der er tale om produkter som vanskeligt kan repareres og bestemt ikke er gode for miljøet når de kasseres.

Ligeledes med de andre produkter i vores katalog til freelancere. For det arbejdstøj, udstyr, produkter, som vi ikke selv producere, er aftaler indgået med producenter som kan sikre at deres produkter og fremstillingsmåde sker efter bæredygtige principper. Vi har opnået rigtig gode rabatordninger på mange forskellige produkter.

Godt til at udveksle ideer,
få gode råd og tips

Som freelancer kan du tilmelde dig vores facebook gruppe
Så kan du diskutere med andre freelancere tilknyttet vores portal

Social Facebook


Servicehelper - Din freelance profil FREELANCER
Freelancer succes FÅ SUCCES
Freelancer arbejdsområder ARBEJDSOPGAVER
Freelancer - Dine arbejdssteder ARBEJDSOMRÅDER
Freelancer profil foto PROFILFOTO
Freelancer - Din profilbeskrivelse PROFILBESKRIVELSE
Registreringstype REGISTRERINGSTYPE
Priser og vilkår TIMEPRIS
Freelancer kalender KALENDER
Freelancer sprog SPROGKUNDSKAB
Freelancer sikkerhed VERIFIKATIONER
Kvalifikationer KVALIFIKATIONER
Support havehjælp udlejning VÆRKTØJ & UDSTYR
Freelancer - Transport, bil og cykel TRANSPORT
Freelancer - Arbejdsbeklædning ARBEJDSBEKLÆDNING
Freelancer - Personlig coach FÅ PERSONLIG HJÆLP
Freelancer - Sociale profiler SOCIALE MEDIER
Vikarbureauer VIKARBUREAUER
Freelancer tilmelding TILMELDING
Netværk NETVÆRKET
Netværk NETVÆRKET - REGLER
Netværk NETVÆRKET - FORDELE
 • Intro til nye freelancere

  Freelancer - Personlig coach

  Regelmæssigt arrangeres et webinar for alle nye freelancere. Her fortælles live om hvordan man får succes på platformen, gode råd til hvordan du styrer dine bookninger og i det hele

  april 23|14:00 - 15:00
 • Den årlige Sommerfest

  Amager strand

  Vores årlige sommerfest er en hyggelig mulighed for alle til at hilse på hinanden. Her er alle velkommne. Såvel kunder som freelancere er inviteret. Stemningen er uformel. Serveringen er fadøl,

  juni 4|12:00 - 20:00
 • Intro til nye freelancere

  Freelancer - Personlig coach

  Regelmæssigt arrangeres et webinar for alle nye freelancere. Her fortælles live om hvordan man får succes på platformen, gode råd til hvordan du styrer dine bookninger og i det hele

  august 27|14:00 - 15:00
 • Gløgg og æbleskiver julehygge

  Hjemmepleje kalender - december

  Vores årlige “Gløgg og æbleskiver” julesammenkomst er en hyggelig mulighed for alle til at hilse på hinanden. Her er alle velkommne. Såvel kunder som freelancere er inviteret. Stemningen er uformel.

  december 3|15:00 - 18:00