Om os ⇒ Support Hjemmehjælp

Support - kontakt os

SeniorCleangarden

KONTAKT HJEMMEHJÆLP
HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

Tilbud grøn græsplæne

Bare spørg, vi hjælper gerne
Du er velkommen til at kontakte os pr mail, telefon, chat eller kontaktformular. Du kan hurtigt finde svar på det meste i vores omfattende FAQ sektion.

Tilbud grøn græsplæne

Prisberegn selv
Vi har lavet prisberegnere for de mest almindelige opgaver. Du bestemmer hvad der ønskes udført og ud fra dine valg udregnes en pris, du kan stole på.
Bestil løse timer
For at sikre en god oplevelse for såvel dig som helper er minimumtid 2.5 time. I den tid du bestiller, hjælper dine havefolk med de opgaver du sætter dem til.

Tilbud grøn græsplæne

VIL DU VÆRE FREELANCER?
Vi servicere dig med betalende kunder og sørger for alt det administrative med betaling, faktura etc.Du bestemmer selv hvor og hvornår du tilbyder din service. Du kan få tilbudt nye opgaver allerede i morgen ved at tilmelde dig som freelancer.

BOOK VIA POSTNUMMER?
Du kan bestille ved at gå til forside,  indtaste dato, post nr og antal timer – herefter ser du oversigt over alle dem, som er klar til at hjælpe dig.

BESTIL HJEMMEHJÆLP

KAN I VÆLGE MIN HJÆLPER?
Du kan også bestille hjemmehjælp ved at udfylde formular. Så finder vi en lokal hjælper til dig, ud fra dine ønsker til hvad der skal ordnes.

BESTILLINGSFORMULAR

FAST TILBUD?
Vi har lavet prisberegnere for de mest almindelige opgaver. Du bestemmer frit hvad der ønskes udført og ud fra dine valg udregnes et tilbud, du kan stole på.

PRISBEREGN HJEMMEHJÆLP

KVALIFICERET PERSONALE?
Som leverandør af service indenfor hjemmepleje er kundens tryghed og sikkerhed allerhøjeste prioritet. Derfor har vi talrige kontrolfunktioner, udvidet support og mange løsninger rettet mod at gøre det hele trygt, sikkert, gennemskueligt og nemt.

OM VORES KOMPETANCER

HVAD ER FRITVALGSDATABASEN?
Formålet med Fritvalgsdatabasen er, at give borgere og andre interessenter let adgang til de offentliggjorte pris- og kvalitetskrav. Samt registrere leverandører, der er godkendt til levering af personlig pleje og praktisk hjælp i de enkelte kommuner.

OM FRITVALGSDATABASEN

HVAD ER BPA?
Loven om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) giver mennesker med betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mulighed for at få bevilliget tilskud fra kommunen efter servicelovens §96 til ansættelse af en eller flere hjælpere. En BPA kan tildeles fra få timer om dagen og helt op til 24 timer i døgnet.

OM BPA

Hjemmepleje - Personlig bestilling

Bestil hjemmehjælp
Hjælp til borgere i eget hjem

Du kan bestille ved at indtaste dato, postnr og i hvor lang tid du ønsker hjemmehjælp – herefter ser du en oversigt over alle dem, som er klar til at hjælpe dig. Du kan frit bestille en enkelt gang eller du kan vælge regelmæssig service. Du kan også frit vælge hvad der skal udføres af opgaver fra gang til gang. Dette kan være at gøre rent, lave mad, etc. Dette er den almindelige måde hvorpå du kan bestille service.

Der er dog også en anden måde. Vi kan være behjælpelige med at udvælge den hjemmehjælper som vil være optimal i forhold til jeres behov. Dette kan være relevant af forskellige årsager:

 • Sikkerhed og tryghed
  Sikkerhed og tryghed er naturligvis ganske vigtig i forbindelse med seniorpleje. At lukke andre mennesker ind i sit hjem er en tillidssag. Og når det kommer til hjælp omkring personlig pleje er der også mange intime og private hensyn at tage. Fx at have et andet menneske til at hjælpe med toiletbesøg fordrer en høj grad af tillid.
 • Personlig match
  En anden vigtig faktor er det personlige forhold mellem hjemmehjælper og den som modtager hjemmehjælp. Hvis man skal omgås regelmæssigt er det naturligvis vigtigt at man er på bølgelængde. Hvis hjemmehjælpen ønskes benyttes til eksempelvis at gå ture, komme lidt ud i verden og opleve fx et museum, en gåtur, eller lign. bliver det personlige match endnu vigtigere. Og her tilbydes derfor muligheden for at vi hjælper med at udvælge den hjemmehjælper som er helt rigtigt.
 • Kompetencer og viden
  Skal hjemmeplejer have specielle kompetencer for at foretage den hjemmehjælp der ønskes kan du benytte os til at hjælpe med udvælgelse således at det sikres at den nødvendige faglighed er til stede.
 • Specielle ønsker
  Der kan være behov for at få ekstra hjælp til udvælgelse af den rigtige hjemmeplejer. Til hjælp for din udvælgelse af en hjemmehjælper har du profilfoto, anbefalinger,  profilbeskrivelse mv. Men der kan være yderligere brug for hjælp til at finde den helt rigtige hjemmehjælper. Og da vi indgående kender alle vores folk kan vi være behjælpelige med at finde den helt rigtige hjemmehjælper til dig.
 • Personlig bestilling
  Der kan være behov for, eller blot lyst til, personlig bestilling. I en tid hvor alting foregår over nettet kan man have lyst til at indgå aftaler på gammeldags facon, hvor man rent fysisk er til stede overfor hinanden.
 • Visiteret hjælp
  Ønsker du at modtage visiteret hjemmehjælp igennem os bør du benytte os til udvælgelse af din hjemmeplejer, så vi kan sikre at alle formalia er i orden. Ved visiteret hjælp er der mange formalia, der skal være i orden, bl.a. at hjemmeplejeren skal være godkendt til at yde visiteret hjemmehjælp i din kommune.

Hjemmepleje - Personlig bestilling

Bestil hjemmehjælp
Hjælp til borgere i eget hjem

Hvis vi må være behjælpelige med at udvælge den hjemmehjælper som vil være optimal i forhold til jeres behov foregår det på følgende måde.

I laver forberedelse
Som oftest er det familien (datter, søn, etc.) som kontakter os for at høre nærmere om muligheder for hjemmepleje for et familiemedlem. Vi svarer på spørgsmål via vores support og hvis I ønsker at benytte os opfordre vi jer til at “sælge” ideen hos den som skal have hjemmepleje. Altså tage en snak med jeres far, mor, personen som skal have hjemmepleje og bede vedkommende om at være med til et uforpligtende møde om mulighederne.

Det indledende møde
Ved det indledende møde vil deltage en repræsentant fra os, personen som skal modtage hjemmepleje, samt eventuelt familiemedlemmer. Formålet med mødet er at få afklaret hvilket behov / lyst der er til at modtage hjemmepleje. Og hvilke kvalifikationer som hjemmeplejeren skal besidde – humoristisk sans, holde af hunde, kunne lide klassisk musik – der er massevis af personlige og faglige kvalifikationer som kan komme på banen.

Vi gør vores hjemmearbejde
Ud fra de ønsker og krav vi er blevet præsenteret for søges at finde en kvalificeret profil fra vores omfattende database.

Muligheder præsenteres for jer
Hvis! vi kan finde en eller flere egnet profiler præsenteres de for jer. Dette sker ganske uformelt ved at vi telefonisk forklarer lidt om hvad vi har fundet frem til af muligheder. Hvis en profil er interessant etableres video forbindelse og profilen får mulighed for kort at præsentere sig selv og svare på eventuelle spørgsmål. Mødet munder ud i at der etableres en aftale om hjemmehjælp skal afprøves eller ej.

Vær venligst opmærksom på at såfremt vi skal være behjælpelige er pris for hvert møde 1500 kr. – inklusiv vores tidsforbrug, kørsel og moms.

Vores freelancere er erfarne, professionelle og omsorgsfulde. De har forskellig uddannelsesmæssig baggrund som sundhedshjælper, sundhedsassistent eller rengøringsassistent. Du kan være sikker på, at det er den samme lokale hjælper, der kommer til dig hver gang. Det skaber tryghed og personlige relationer.

Hjemmepleje - Personlig bestilling

Hvad kan vi hjælpe med?
Hjælp til borgere i eget hjem

Skriv til os og fortæl hvad vi kan hjælpe med. Drejer henvendelse sig om hjælp til  udvælgelse af hjemmeplejer, så anfør gerne telefonnummer, samt tidspunkt hvor vi kan aftale nærmere. Det er en hjælp  hvis du fortæller hvilke ønsker du har til din fremtidige hjemmehjælper.

Support Fast kontaktperson

SUPPORT SERVICEHELPER
HJEMMEPLEJE
KONTAKTPERSON

Inddragelse af familie
Vi har gjort det muligt at al korrespondance der sendes fra os, også kan vidersendes til et familiemedlem efter dit eget valg. Således vil du have nem mulighed for at et familiemedlem kan følge med på sidelinien og være behjælpelig med at vejlede dig omkring alle spørgsmål du måtte have. Vi har endda gjort det således at et familiemedlem kan bestille service hos os på dine vegne. Du behøver således ikke selv foretage dig noget på nettet, men kan overlade det hele til et familiemedlem.

Dette er specielt relevant i forbindelse med levering af hjemmepleje. Men generelt for alle vores serviceområder gælder at der er mulighed for at et familiemedlem eller en god ven kan bestille for dig. Dette er ganske enkelt. Din ven eller dit familiemedlem kan logge ind på din profil og her bestille hvad der er brug for. Eller din ven, dit familiemedlem kan oprette sin egen profil og når der bestilles så blot anføre at stedet hvor opgaven skal udføres er hos dig.

På samme måde som det kan være en fordel for dig at have en fast kontaktperson hos os, kan det også i nogle tilfælde være en fordel for os at have en fast kontaktperson hos dig. Kan hjemmehjælperen eksempelvis ikke få fat i dig, eller sker der noget hvor vi gerne vil have hjælp og rådgivning fra en pårørende eller en god ven vil vi mægtig gerne have denne mulighed. Det er naturligvis helt frivilligt. Du har i din profil mulighed for at anføre oplysninger på hvem vi kan kontakte hvis din hjemmeplejer eksempelvis ikke kan få kontakt med dig.

Serviceaftaler

Ved indgåelse af serviceaftale med os får du altid en fast kontaktperson. Dette er ligeledes den person som kommer på besøg for at følge op på at serviceaftalen fungere tilfredsstillende. Du har altid en fast kontaktperson som kender dig og som du derfor nemt kan tale med hvis noget skal ændres, reguleres.

Lokale kontaktpersoner

Efter du har foretaget en bookning så er den valgte servicehelper din kontaktperson. Det er med din servicehelper at du direkte aftaler hvad der skal udføres, hvornår og hvordan. Du har mulighed for at kommunikere med din servicehelper via mail, telefon mv. I langt de fleste tilfælde er der således ikke brug for os. Du og din servicehelper aftaler indbyrdes hvad der skal udføres fra gang til gang. Men i din tilfælde hvor du har brug for at vi kommer på banen så gør vi naturligvis dette. Vi har lokale kontaktpersoner i hele Danmark som nemt kan komme på besøg hvis der er noget du har brug for at tale om.

Support - fast kontaktperson

SUPPORT SERVICEHELPER
KONTAKT OS

Support - fast kontaktperson

faq

FREELANCER

Vil du være freelancer?

Havens kalender
SENIOR KALENDER
SERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service