Hjemmepleje – Privat billig hjemmehjælp

Lokal privat hjemmepleje

Hjemmepleje
Billig lokal hjælp
Alle typer hjemmehjælp udføres

Vi er den ekstra pårørende du kan hyre, som kan hjælpe dig med alt mellem himmel og jord, og hos os møder du altid et kendt ansigt. Vi giver vores borgere en nem og bedre hverdag, og vi sikrer en personlig og stabil hjælp. Vores nøgleord er nærhed, tryghed og varme. Du er i centrum, og det er vigtigt for os at respektere dine behov. Det er dig, der beslutter, hvad tiden skal bruges til.

Vi tilbyder et alternativ til den offentlige hjemmepleje, uafhængig af kommune og visitation, og fuldstændig på dine præmisser. Det er dit hjem, dine regler og dig der bestemmer. Vi yder en særdeles fleksibel hjælp og vil gøre vores ypperste for at opfylde dine individuelle behov. Hos os er tiden din, og du vil altid møde et kendt ansigt. Vi vægter nærhed, overskud og kærligt engagement højt, og løser alle opgaver med et smil.

Den hjælp man får visiteret skal det være muligt at kvalitetsstyre fra kommunens side hvilket betyder at den skal være objektiv målbar. Derfor er al den hjælp som du kan få kvantificerbart. Og derfor nedskrives udførlige kontrakter om hvor meget tid der skal gå med at støvsuge, vaske, etc.

Det er derfor du undertiden ser offentlig kontrolpersoner udstyret med stopur og notesblok. De søger at kvantificere hvor lang tid forskellige opgaver bør tage. Hvor lang tid bør det tage at støvsuge én m2 gulvtæppe? Hvor lang tid tager det at vaske en omgang tøj? Ud fra alle deres noteringer kommer de frem til hvor lang tid det bør tage gennemsnitlig at udføre forskellige opgaver. Og ud fra dette får du så tildelt din visiteret ydelse.

Den visiteret hjælp vil næsten altid være utilstrækkelig i tid. Den visiteret hjælp vil stort set altid være utilstrækkelig.  Ikke plads til de bløde menneskelige værdier. Formen af den visiteret hjælp vil også stort set altid være utilstrækkelig. Da alting skal være objektivt målbart er der vanskeligt plads til menneskelige begreber som omsorg, støtte, ensomhed, tryghed.

Når du selv betaler for din hjælp er den helt uden begrænsninger. Her kan du få udført lige hvad du har brug for.

Bestil Hjemmepleje, hjemmehjælp

Hjælp til borgere i eget hjem

Servicehelper er leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje. Vi holder vores aftaler og udfører hjælpen med respekt for din selvbestemmelse samt med stor fleksibilitet.

Omsorgsfulde servicemedarbejdere
Vores medarbejdere er erfarne, professionelle og omsorgsfulde. De har forskellig uddannelsesmæssig baggrund som sundhedshjælper, sundhedsassistent eller rengøringsassistent. Det er helt op til dig at vælge din egen Helper. Du kan være sikker på, at det er den samme lokale hjælper, der kommer til dig hver gang. Det skaber tryghed og personlige relationer.

Alle former for service
Vi udfører de opgaver i hjemmet, som du ikke længere selv kan udføre. Da vi fungere uafhængig af den visiteret hjælp kan du sætte os til hvad som helst. Det som du har behov for at få udført. Og du kan frit variere hvad der skal udføres fra gang til gang.


Senior hjælp, hjælp til pensionister

Fleksibel og sikker hjælp

Du vurderer selv om dit behov for hjælp er nogle timer i ny og næ, eller faste timer på uge- eller månedsbasis. Endvidere kan du frit variere hvilke opgaver du ønsker udført. Du er ikke bundet til at noget bestemt skal udføres. Du kan selv frit bestemme hvad du ønsker udført og du behøver ikke skelne til om gøremålene ligger indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, eller andet.

Hvis du bestille gentagen service vil din helper fra gang til gang prioritere de opgaver som trænger mest. Og helperen vil fra gang til gang blot fortsætte hvorfra der kom til sidst. Enkelt, nemt og effektivt.  ligesom du frit fra gang til gang kan variere timeantal du ønsker. Det er altid helt dig som bestemmer hvad du ønsker udført fra gang til gang.

Tillid, sikkerhed og tryghed er naturligvis ganske vigtig i forbindelse med seniorpleje. At lukke andre mennesker ind i sit hjem er en tillidssag. Og når det kommer til hjælp omkring personlig pleje er der også mange intime og private hensyn at tage. Fx at have et andet menneske til at hjælpe med toiletbesøg fordrer en høj grad af tillid.

Servicehelper tilbyder alle kunder indenfor hjemmehjælpen support 24/7. Dette på såvel telefon, chat, og mail. Via et samarbejde med lokale aktører er det også muligt at tilbyde akut udrykning til hjemmebesøg såfremt der opstår et pludseligt behov. Det vil altid være den samme Helper som kommer på besøg. Du vil have tilknyttet en fast kontaktperson hos os.

Privat hjemmepleje

Sådan bestiller du privat hjemmepleje

Du bestiller ved at indtaste dato, postnr og i hvor mange timer du ønsker hjemmepleje – herefter ser du en oversigt over alle dem, som er klar til at hjælpe dig.

Du kan bestille en enkelt gang eller du kan vælge regelmæssig service. Bestiller du regelmæssig service vil det altid være den samme hjemmehjælper som kommer på besøg. Du kan frit vælge hvad der skal udføres af opgaver fra gang til gang. Dette kan være at gøre rent, lave mad, etc. Vores helpers fastsætter selv deres timepriser som starter ved 138 kr pr. time. Servicefradrag kan benyttes.

Alle som har brug for en ekstra hjælpende hånd i hjemmet kan bestille privat hjemmepleje. Du behøver hverken være pensionist, visiteret til hjemmepleje, eller på anden måde klassificere dig. Privat hjemmepleje er et åbent tilbud til alle, der godt kunne tænke sig billig hjælp til praktiske opgaver i hjemmet. Du kan bestille for dig selv eller på vegne af et familiemedlem, en ven du gerne vil hjælpe.

Seniorhjælp, hjemmepleje

NEMT OG ENKELT
DU BESTILLE SELV

Du bestiller ved at gå til Senior.Servicehelper.dk  og her indtaste dato, postnr og i hvor lang tid du ønsker hjemmehjælp – herefter ser du en oversigt over alle dem, som er klar til at hjælpe dig. For at sikre en god oplevelse for både dig og hjælperen er minimum tid 2,5 timer.

Du kan fortælle hvad du gerne vil have hjælp til ved bestillingen, eller du kan vente indtil din servicehjælper kommer på besøg med at give instrukser og forklare hvad du gerne vil have lavet. På det aftalte tidspunkt møder din servicehjælper op og du får hjælp.

Da denne hjælp er uafhængig af visitation kan du frit selv bestemme hvad det er du gerne vil have hjælp til. Hvis du er tilfreds med din servicehjælper og du har lyst til at bestille igen så vil det være den samme servicehjælper, som kommer på besøg næste gang.

Hvis du er i tvivl om noget sidder support klar til at hjælpe. Vi kan guide dig til hvordan du selv laver en bookning og vi kan svare på alle spørgsmål du måtte have.

faq

FREELANCER

Vil du være freelancer?

Havens kalender
SENIOR KALENDER
SERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service