Tilbud ⇒ Højt græs klippes | Prisberegn og book online

Vi klipper det høje græs

Danmarks flinkeste haveservice. Vi klipper højt græs!


TILFREDSHEDSGARANTI
Via vores kvalitetsstandarder er du sikret perfekt kvalitet, – hver gang!
Differentieret græsslåning

Lader du naturen udfolde sig frit og har den de rigtige vilkår, ja så bliver din have hurtigt til en mindre jungle! Græs kan nemt komme op i mere end 1 meters højde og omend alt denne biodiversitet er smuk og supert for dyrelivet er det også en udfordring.

Pauserne mellem græsslåning må ikke være for korte da de vilde blomster skal have tid til at slå rod, vokse og blomstre før de afgiver den vigtige næring til dyrelivet. Men man kan ikke pausere græsslåning i særlig lang tid, før plæneklipperen giver op og der er brug for særligt udstyr.

Vi har udstyret til at klippe det høje græs. Også det helt høje græs! Vi sørger også for at afklippet efterfølgende fjernes, da det ellers vil give næring til jorden, hvilket de vilde blomstre ikke trives med.

Biodiversitet, differentieret græsslåning

Prisberegn

Differentieret græsslåning, der også kaldes mosaikslåning, indebærer, at man opdeler et areal i felter, som klippes på forskellige tidspunkter på året, således at noget af græsset er højt, når andet er slået. Dette vil sikre, at insekter i de behandlede felter overlever slåningen og at der hele tiden er blomstrende urter til stede for dem.

Ved at reducere græsslåning på udvalgte arealer, giver vi vilde urter mulighed for at blomstre og dermed være en vigtig fødekilde for bier, sommerfugle og andre insekter. Det fremmer biodiversiteten at fjerne næringsstoffer fra jorden. Hvilket vi gør når vi klipper græsset og fjerner afklippet.

Hvor græsset får lov til at gro, og hvor der fortsat hyppigt slås græs afhænger af det enkelte areal. På større arealer, hvor arealet ikke bruges til noget bestemt, klippes der stier, så man stadig kan færdes der. Naturen kan dog ikke få lov til at udfolde sig frit hvor der skal være plads til boldspil, gode oversigtsforhold og lign. Det er således godt at have en plan for hvornår slås hvilke arealer.

Biodiversitet, differentieret græsslåning

Prisberegn

Nogle vil sige at en vild have skal have lov til at være helt i fred. Og således også hævde at der aldrig er et rigtigt tidspunkt at slå det høje græs. Der er dog udfordringer ved at lade græsset vokse helt frit.

Når græsset når en vis højde vil det ofte lægge sig ned og kvæle alt andet. Som en dyne vil det lægge sig over jorden og kvæle såvel sig selv! som alt andet. Hvis det ikke fjernes vil det gå i råd og begynde at lugte.

Naturen er aggressiv! Og det er ikke godt for mangfoldigheden, biodiversiteten at lade de stærkeste arter opnå for stor dominans. Når en gruppe, en art får rigtig godt fat, så vil den begynde at dominere. Hvis du lader naturen helt passe sig selv i din have, vil du ofte opleve at den udvikler sig til at blive domineret af få arter.

Ved at få græsset helt væk og komme helt i bund, styrker du biodiversiteten  og mangfoldigheden. Vi kan komme forbi og fjerne græsset helt en enkelt gang, eller vi kan lave en plan for hvorledes det er bedst at klippe græsarealerne i netop din have .

Biodiversitet, differentieret græsslåning

Prisberegn
faq
tilbud HAVEHJÆLP

FREELANCER

Vil du være freelancer?

SERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service