Tilbud ⇒ Differentieret græsslåning | Prisberegn og book online

Differentieret græsslåning

Differentieret græsslåning fremmer biodiversiteten i din have!


TILFREDSHEDSGARANTI
Via vores kvalitetsstandarder er du sikret perfekt kvalitet, – hver gang!
Differentieret græsslåning

Differentieret græsslåning, der også kaldes mosaikslåning, indebærer, at man opdeler et areal i felter, som klippes på forskellige tidspunkter på året, således at noget af græsset er højt, når andet er slået. Dette vil sikre, at insekter i de behandlede felter overlever slåningen og at der hele tiden er blomstrende urter til stede for dem.

Ved at reducere græsslåning på udvalgte arealer, giver vi vilde urter mulighed for at blomstre og dermed være en vigtig fødekilde for bier, sommerfugle og andre insekter. Det fremmer biodiversiteten at fjerne næringsstoffer fra jorden. Hvilket vi gør når vi klipper græsset og fjerner afklippet.

Danmarks kommuner er i stigende grad begyndt at differentiere græsarealer, alt efter hvad de enkelte arealer anvendes til. Nogle steder bliver græsarealerne plejet som traditionelt, altså en trimmet natur. Andre steder får naturen fri mulighed for udførelse, med alt hvad dette indebærer af højt græs, vilde blomster og dyreliv.

Hvor græsset får lov til at gro, og hvor der fortsat hyppigt slås græs afhænger af det enkelte areal. På større arealer, hvor arealet ikke bruges til noget bestemt, klippes der stier, så man stadig kan færdes der.

Naturen kan dog ikke få lov til at udfolde sig frit i rabatten lige ved siden af vejen, da der skal være gode oversigtsforhold, og vejen skal kunne afvandes, sne skal kunne fejes væk og lign.

Biodiversitet, differentieret græsslåning

Prisberegn

Hvis du sætter os til at lave differentieret græsslåning starter vi med at foreslå en plan for hvorledes det er bedst for biodiversiteten i din have.

Typisk vil vi foreslå en rutine, hvor vi slår hele græsplænen først på sæsonen. I sæsonen slås den to gange, med 1.5 måneds mellemrum – hver gang slår vi halvdelen af græsset. En anden mulighed er løbende at flytte stierne som benyttes til at komme rundt i haven.

Og endelig afslutter vi sæsonen med at slå det hele – omend vi dog altid sørger for at efterlade overvintrings muligheder. Dette kan dog være i bunden af hækken, i buske etc.

Konkret plan for differentieret græsslåning afhænger af din have og hvad der er mest naturligt at gøre. Det er altid dig der bestemmer hvordan, vi giver dig blot en palet af muligheder at vælge imellem.

Så det første vi starter med er altid at blive enige om en plan for din differentieret græsslåning. En plan for hvornår slås hvilke arealer. Hvad der er bedst afhænger helt af havens form og størrelse.

Biodiversitet, differentieret græsslåning

Prisberegn

Mange oplever udfordringer med det høje græs. Lader du naturen udfolde sig frit og har den de rigtige vilkår, ja så bliver din have hurtigt til en mindre jungle! Græs kan nemt komme op i mere end 1 meters højde!

Og omend alt denne biodiversitet er smuk og supert for dyrelivet er det også en udfordring for de almindelige plæneklippere. Din robot plæneklipper går hurtigt i stå og selv en større almindelig plæneklipper kommer hurtig gevaldig på prøve.

Vi har udstyret til at klippe det høje græs. Det skal jo heldigvis kun gøres ganske få gange om året – så det er faktisk ganske billigt at få os til at sørge for den differentieret græsslåning.

Biodiversitet, differentieret græsslåning

Prisberegn
faq
tilbud HAVEHJÆLP

FREELANCER

Vil du være freelancer?

SERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service