Freelancer ⇒ Din profil | Sprogkundskaber

Servicehelper sprog freelancere

FREELANCER HJÆLP OG VEJLEDNING
SPROGKUNDSKABER

Som Helper skal du være i stand til at kommunikere med din kunde. Du skal være i stand til at forstå hvad det er som kunden gerne vil have udført og hvorledes dette skal udføres. Kommunikation med kunden foregår både skriftligt og mundtligt. Hvis kunden beder os om at finde deres Helper vil vi gøre dette ud fra de krav og ønsker som kunden har. Dette kunne fx. være sprogfærdigheder.

Langt de fleste af vores kunder benytter dansk som deres hovedsprog. Hvis kunden forstår et andet sprog end dansk kan der naturligvis kommunikeres herpå, engelsk, spansk etc. Du har i din profil mulighed for at anføre hvilke sprog du er i stand til at kommunikere på. Hvis du ikke behersker dansk tilstrækkeligt nok til at kunne forstå hvad det er som kunden gerne vil have udført og hvorledes dette skal udføres kan du naturligvis forsøge dig med et andet sprog. Men du kan som udgangspunkt kun forvente at kunden forstår og foretrækker at kommunikere på dansk.

Der sad to danskere på en bænk. Forbi kommer en turist der spørger om vej på engelsk. De to danskere kigger på turisten og slår ud med armene. Så forsøger turisten sig på tysk. Samme resultat. De to danskere kigger på turisten og ryster på hovedet. Så forsøger turisten sig på spansk. Samme resultat, hvorefter turisten går sin vej. De to danskere sidder tilbage på bænken i lidt tavshed, hvorefter den ene siger “Måske vi skulle lære lidt sprog”. “Hvad skulle det nytte?” siger den anden “Ham der kunne fire sprog og det hjalp da ikke”.

Sprog niveau

Common European Framework of References for Languages (CEFR) er et almengyldigt system for at vurdere sprogniveauer. Det er udviklet af Europarådet og er i dag bredt anvendt til at beskrive indlæring af fremmedsprog i hele verden. CEFR deler sprogkompetencer op i seks niveauer: A1, A2, B1, B2, C1 og C2.

A1 – Begynder. Basiskundskaber
Du kan indgå i en enkel samtale forudsat at den anden person taler langsomt og tydeligt og er indstillet på at hjælpe. Du kan danne simple sætninger og spørgsmål. Du kan udveksle basale informationer om dig selv og andre. Ordforråd: dagligdags aktiviteter og hverdagsrutiner.
A2 – Du taler, skriver og forstår grundlæggende
Du kan forstå de mest almindelige ord og udtryk. Du kan udveksle information i en kort samtale. Du kan udtrykke dine behov og bruge enkle udtryk til at beskrive dig selv og dine omgivelser.
B1 – Du taler, skriver og forstår nuanceret
Du kan forstå og læse længere tekster og tale om hverdagsemner eller emner, der interesserer dig. Du kan forstå hovedindholdet i foredrag og tv-udsendelser, samt læse tekster, der er skrevet i et dagligdags sprog. Du kan indgå i samtaler, når de omhandler dagligdags emner.
B2 – Rutineret
Du taler, skriver og forstår dansk nogenlunde frit og spontant. Du forstår avisartikler og nyheder og bruger dansk i hverdagen. Du kan læse de fleste noveller og lettere romaner. Du kan uden stort besvær føre samtaler med de fleste danskere.
C1 – Avanceret
Du taler, skriver og forstår et nuanceret og varieret dansk. Du kan udtrykke dig flydende og spontant uden at skulle lede efter ord. Du kan deltage aktivt i alle samtaler og udtrykke dig flydende og spontant, uanset hvem du taler med.
C2 – Mastery
Du kan forstå alle former for talesprog og opfatter nuancer i dialekter hos indfødte. Du kan deltage i alle samtaler og udtrykke dig i en stil, som er tilpasset formålet og modtageren.

Knap så advanceret er vi dog i vores egne angivelser af sprogkundskaber. I din profil kan du blot afkrydse ja/nej til om du forstår et sprog. Der skelnes ikke mellem mundtlig eller skriftligt. Det er ifølge vores statistikker også meget sjældent at vores kunder overhovedet muligheden for at benytte søgekriteriet “Sprogkundskaber”.

Godt til at udveksle ideer,
få gode råd og tips

Som freelancer kan du tilmelde dig vores facebook gruppe
Så kan du diskutere med andre freelancere tilknyttet vores portal

Social Facebook

FREELANCER
Servicehelper - Din freelance profil
FREELANCER
Freelancer succes
FÅ SUCCES
Freelancer arbejdsområder
ARBEJDSOPGAVER
Freelancer - Dine arbejdssteder
ARBEJDSOMRÅDER
Freelancer profil foto
PROFILFOTO
Freelancer - Din profilbeskrivelse
PROFILBESKRIVELSE
Registreringstype
REGISTRERINGSTYPE
Priser og vilkår
TIMEPRIS
Freelancer kalender
KALENDER
Freelancer sprog
SPROG
Freelancer sikkerhed
VERIFIKATION
Kvalifikationer
KVALIFIKATIONER
Support havehjælp udlejning
VÆRKTØJ
Freelancer - Transport, bil og cykel
TRANSPORT
Freelancer - Arbejdsbeklædning
TØJ
Freelancer - Personlig coach
COACH
Freelancer - Sociale profiler
SOCIALT
Vikarbureauer
VIKARBUREAU
Freelancer tilmelding
TILMELDING
Arbejdsregler og arbejdstilsyn
ARBEJDSTILSYN
Freelancer kalender
FESTER!
Support havehjælp FAQ
FAQ
Support
SUPPORT
Om Servicehelper
OM OSSERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service