Havearbejde ⇒ Luge ukrudt. Beregn pris og book online

Ukrudt og biodiversitet

Luge ukrudt
Lokal havehjælp

Du kan bestille billig lokal havehjælp til at fjerne ukrudt. Du kan få udført alle former for havearbejde. Du kan få slået græs, klippet hæk, luget ukrudt, alle former for havearbejde. Vores lokale havehjælpere kan tilbyde meget lave timepriser, da de ofte benytter cykel som transportmiddel og benytter redskaber du stiller til rådighed.

Ukrudt og biodiversitet

Ukrudt og biodiversitet Ukrudt og biodiversitet   Ukrudt og biodiversitet
Bliv ven med dit ukrudtUkrudt og biodiversitet

Lugning af ukrudt
Mellem fliser, i græsplæne mv.

Vores havefolk er servicemindede, har praktisk sans og flair for havearbejde. Du kan få hjælp til alle former for fjernelse af ukrudt, manuel lugning, brænding af ukrudt, bekæmpelse med ukrudtsmiddel, ukrudtsdug, etc.

 • Manuel lugning
  Lugning af ukrudt med traditionelle redskaber som skuffejern og rive er stadig effektivt.
 • Højtryksrenser
  Anbefales ikke da brug af højtryksrensere ofte er med til at ødelægge fliser og belægninger.
 • Kemisk bekæmpelse
  Kemi, der bruges med måde og på afgrænsede arealer, er en nem og effektiv måde at klare ukrudtet på. Vi bruger kun produkter godkendt i Danmark af Miljøstyrelsen. Vi kender de rette doseringer, så der undgås overdosering og vi er præcise i arbejdet, således at der undgås sprøjtning på planter, blomster, buske og andet som kan tage skade af sprøjtningen.
 • Gasbrænder til ukrudtsbekæmpelse
  Ukrudtsbrænderen er effektiv, hvis det gøres rigtigt. Små sarte spirer og enårigt ukrudt forsvinder let med en svidning, mens det flerårige ukrudt ofte skal have flere gange. Man fører brænderen hen over ukrudtet , således at planten varmes op, uden at blive afbrændt. Efter en uges tid kan man feje det visne ukrudt væk med en stiv kost. En del ukrudt vil dog overleve varmebehandlingen og vokse frem igen, derfor skal brænding af ukrudt gentages med faste intervaller. Varmen fra en gasbrænder ødelægger ikke belægningen.
 • Alternativ løsning med salt
  Salt er for nogle haveejere et universalmiddel mod alt fra dræbersnegle til ukrudt. Men salt er ikke godkendt til ukrudtsbekæmpelse fordi det er giftigt for miljøet og kan gøre skade på belægninger og planter. Hertil kan naturligvis modargumenteres med at de sprøjtegifte der benyttes, vel ikke kan være mindre skadelige end salt.
 • Alternativ løsning med eddike
  Et andet gammelt husråd er at benytte er at benytte eddike der dog heller ikke er godkendt til ukrudtsbekæmpelse. Miljøstyrelsen henviser til et produkt baseret på eddike til bekæmpelse af ukrudt. Problematikken er hovedsagelig doseringen. Eddikesyre er ætsende på mennesker og dyr samt diverse metaller. Husholdnings eddike indeholder 5-8 % eddikesyre, eddike til syltning 18 % eddikesyre og køber man eddike til afkalkning indeholder det 32% eddikesyre.

Bliv ven med dit ukrudtUkrudt og biodiversitet

Havehjælp
Bliv ven med dit ukrudt!

Da vi er et havefirma der lever af at ordne haver og grønne arealer, kan det forekomme besynderligt at vi opfordre dig til at blive ven med dit ukrudt. Men der er rigtig mange grunde til at du bør blive ven med dit ukrudt!

At blive ven med sit ukrudt er bestemt ikke det samme som at give op og lade ukrudtet overtage alt. Det er blot en vej hvor man ikke udmatter og stresser sig selv i en kamp, der ikke kan vindes. Vi ser eksempelvis mange ældre som må opgive deres hus fordi haven ganske enkelt overvælder dem. Der er alt for meget, der hele tiden skal holdes nede og haven bliver til et nødvendigt onde fremfor en dejlig oase.

En god have er en have, som er nem at passe!

Problematikken er for de fleste at de ikke ved hvad de skal lade stå og hvad der udvikler sig fint. Vi mennesker har en helt naturlig trang til at alting skal sættes i bestemte rammer, kommes i bestemte kasser, så når vi står overfor et virvar af forskellighed bliver vi forvirret og får lyst til at rydde op. Så det hele starter med at man genovervejer hele planlægningen af haven.

Med lidt vejledning kan de fleste blive rigtig gode venner med deres ukrudt. Og endda til stor glæde. For når man først begynder at forstå hvorledes man kan arbejde sammen med ukrudt istedet for at bekæmpe det over en kam, så vil man opleve at haven bliver meget mere mangfoldig, farverig, nuanceret, afvekslende efter årstiderne – og giver mindre havearbejde!

Bliv ven med dit ukrudt
Læs mere

Ukrudt og biodiversitet Ukrudt og biodiversitet

Kom ukrudt til livs
Forebyggelse mod ukrudt 

Hold ukrudt nede i din have og forebyg at der kommer mere ukrudt. Det er nemt at holde ukrudtet nede. Det meste handler om forebyggelse og god planlægning.

Gennemgå haven i efteråret
Du kan forhindre meget ukrudt i haven, hvis du om efteråret og igen i det tidlige forår gør en målrettet indsats. Du skal bruge greb, skuffejern eller hakke. Hak eller skuf alle små spirer, inden de vokser sig store og danner stort rodnet. På solskinsdage tørrer de små frø hurtigt ind, når de enten skuffes eller hakkes omkuld.Grav køkkenhaven igennem med en havegreb – en spade kan skære for mange rødder over, hvilket spreder ukrudtet! Vend kun de øverste 10 cm jord ved meget ukrudt, ved små kimplanter kun de øverste få cm. (En kimplante er den unge plante, som netop er spiret frem af frøet. Kimen er forstadiet til den nye plante.

Fjern alle rødder, fra skvalderkål, kvikgræs, agersnerle og lign. – så der er færre frø og rødder, der kan spire frem om foråret. Fræs ikke, hvis du har problemer med især skvalderkål, kvikgræs og agersnerle, for så spreder du blot deres rødder.

Læg ukrudtsdug alle steder!
Læg ukrudtsdug alle steder det giver mening – under belægninger og fliser, i blomsterbede, ja alle steder hvor du kan komme til uden at man efterfølgende kan se ukrudtsdugen. En ukrudtsdug er ikke ensbetydende med ukrudtsfri, da ukrudtsfrø ofte kommer enten flyvende eller bringes til via dyr. Men du minimer kraftigt mængden af ukrudt ved at lægge en ukrudtsdug.

Undgå ukrudt i blomsterbedet
Når du skal anlægge et blomsterbed så plant meget tæt i bedet. Sørg for, at der ikke er bare pletter med jord mellem planterne. Når blomster og buske står tæt, kan lys ikke trænge ned og få ukrudtet til at vokse. Plant bunddækkeplanter, som hjælper med at holde ukrudtsplanter væk. Dæk bar jord med barkflis eller træflis.

Gøremål i haven året rundt
Læs mere

Ukrudt og biodiversitetUkrudt og biodiversitet

Ukrudt og biodiversitetUkrudt og biodiversitet

Ukrudt og biodiversitet Ukrudt og biodiversitet

Græsslåning

Græsslåning
Lokal havehjælp

Du kan bestille billig lokal havehjælp til græsslåning. Du kan få slået græs en enkelt gang eller regelmæssigt i sæson. Vores havefolk er servicemindede, med praktisk sans og flair for havearbejde.

tilbud

Vores lave timepriser er mulige da vi er lokalt baseret og sparer transporttid. Vi benytter ofte cykel som transportmiddel og benytter gerne dine haveredskaber så det bliver endnu billigere. Du kan få hjælp til alt havearbejde – slå græs, klippe hæk, luge ukrudt.


SÅDAN TRIVES GRÆS
Lokal havehjælp

Det kan betale sig at vedligeholde sin græsplæne. Hvis du sætter os til at passe din græsplæne kan vi hjælpe så din græsplæne bliver tæt, velplejet, fri for ukrudt og i det hele taget har optimale forhold. Her er grundreglerne for at holde græsplænen i optimal form!

Luft plænen
kom luft i jorden

Med en greb laves huller i plænen med cirka 30 cm afstand. Herved kan luft og overfladevand komme ned til rødderne.

Fjern mos
og ukrudt

Da mos trives bedst i skygge, kan man overveje at fælde eller beskære de mest skyggende træer og buske. Eksisterende mos kan behandles med en mos opriver, som fjerner mos og skærer ned i græssets rodnet, så det tyndes ud, bliver mindre tæt og giver plads til nye skud. Ukrudt som mælkebøtter og vejbred kan fjernes med et redskab til formålet. Dette kan kombineres med plænerens samt naturlige bekæmpelsesmidler.

Kløver fjerner ukrudt og giver næring. Man kan få en ren, grøn græsplæne og spare på gødningen, ved at benytte plænegræs med mikrokløver i. Kløver gør plænen så tæt, at ukrudtsfrø har svært ved at spire. Desuden har kløver evnen til at optage luftens kvælstof. Kvælstoffet gemmes i rødderne, hvor det frigives efterhånden som rødderne forgår og nedbrydes.

Giv græsplæne
lidt sand

Derved bliver jorden omkring græsset mere porøs, og når græsfrøene dækkes fås en bedre spiring.

Gødning
og næring

Græsplæne kan med fordel gødes ved start og slut af sæson – altså omkring hhv. april og oktober. Behov for at berige plænen med kalk afhænger af jordbundens surhed, hvilket man kan afklare med en simpel jordbundsprøve.

Fjernelse af
afklippet græs

Det giver et flot resultat når græs opsamles og er nødvendigt hvis græsset har vokset sig langt, da det ellers lægger sig som et lag ovenpå græsplænen. Hvis man bruger opsamler græsset kan man dog få behov for gødning, da græsafklippets næringsstoffer mangler. Ved de sidste græsslåninger i sæsonen bør græsafklip og visne blade rives væk for at forebygge sneskimmel i vintermånederne.

Tilbud græsslåning GræsslåningGræsslåning 188 kr pr time

HAVENS KALENDER
Styr på årstiderne

I havens kaldender finder du oversigt over hvornår på året det er tid til forskellige gøremål i haven. Her er også mulighed for påmindelser, så du husker når det er tid til at gøde, tid til at beskære, etc. | Se havens kalender

Græsslåning 188 kr pr time
Græsslåning 188 kr pr time
Græsslåning 188 kr pr time

Tidsforbrug
Hvor lang tid skal du bestille?

Oprindelig fungerede vores system på den måde at du bestiller de timer, der er brug for. Men hvor lang tid tager det egentlig at slå græs, klippe en hæk, eller luge ukrudt?

Det søgte vi at svare på via tidsberegner Altså mulighed for at udregne tid. Der var dog stadig efterspørgsel efter prisberegner. Altså mulighed for at udregne pris. Så det lavede vi også! Du har således to muligheder for at bestille græsslåning – løse  timer eller fast  tilbud – hvad du end vælger bliver du glad for vores priser!

Bestil fast tilbud

Fortæl i vores prisberegner hvad du gerne vil have udført og automatisk udregnes et tilbud du kan stole på. Du ser pris med det samme og betaler først når opgaven er udført.

tilbud

Bestil løse timer

Minimum er 2.5 time for at gøre det til en god oplevelse for såvel dig som din helper. Hvis der er tid i overskud når din græsplæne er slået, kan du frit sætte din helper til andet havearbejde i den resterende tid.

OVERVEJ SERVICEAFTALE! 

Du bestemmer frit hvad der skal udføres og hvor tit. Du kan få klippet hæk, slået græs, fældet træer, plantet nye blomster, mv. – alt efter hvad din have trænger til. Med en serviceaftale er du sikker på at din have altid er velpasset, velplejet og flot.

faq
tilbud HAVEHJÆLP

FREELANCER

Vil du være freelancer?

SERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service