Regler for havearbejde | Arbejdstilsyn

Regler arbejdstilsyn havearbejde
Haveservice
Regler og vejledninger om arbejdsmiljø

Der findes massevis af regler, vejledninger og lovgivning rettet mod at sikre sundt og sikkert arbejdsmiljø. Således også vedrørende det havearbejde som vores freelancere udfører. Nærværende oversigt over de vigtigste regler på arbejdsmiljøområdet, er for at gøre opmærksom på hvad der gælder af regler og love når der udføres havearbejde.

Generelt set findes der rigtig mange regler! Alle disse mange regler er lavet for at sikre sundt og sikkert arbejdsmiljø. Kravene gælder uanset om man arbejder med farlige maskiner eller arbejder på et kontor. Det er arbejdsgiverens ansvar – altså vores freelancers eget ansvar at holde sig ajour med og sørge for at alle regler bliver overholdt. Lovene og reglerne er lavet for at beskytte dem, som udfører et stykke arbejde for andre.

Arbejdstilsyn havearbejde

Ulykkesrisici

 • Fald fra højden på byggepladser.
 • Faldrisiko på gulv.
 • Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber.
 • Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed.
 • Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder.

Muskel- og skeletbesvær

 • Løft, træk og skub.
 • Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.
 • Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde.

Psykisk arbejdsmiljø

 • Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø.
 • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Støj

 • Støj.
 • Høreværn.

Vibrationer

 • Helkropsvibrationer.
 • Hånd-arm vibrationer.

Kemi og støv

 • Arbejde med stoffer og materialer.
 • Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.
 • Kræftrisikable stoffer og materialer.
 • Gravides og ammendes arbejdsmiljø.

Biologi

 • Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer.

Selve virksomheden

 • En skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) skal forefindes.
 • Alle virksomheder med ansatte skal én gang om året drøfte arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.
 • Brugsanvisninger til alle maskiner og tekniske hjælpemidler.
 • Skal kunne dokumentere lovpligtige eftersyn af maskiner og udstyr
 • Skal kunne dokumentere, at de ansatte har de lovpligtige uddannelser
 • Skal have en skriftlig rygepolitik

Arbejdstilsynet laver inspektioner – varslede og ikke-varslede – for at se om de mange bestemmelser er opfyldt. Således kan arbejdstilsynet komme på besøg fx. mens der udføres havearbejde. Såfremt reglerne ikke er opfyldt kan der straffes med bøde, gives påbud eller forbud. Dette uanset om overtrædelsen ikke er sket forsætlig eller uagtsom.

Oveni kommer at forsikringer ikke gælder hvis regler og lovgivning ikke er fulgt. Kommer havefolkene således til at påføre dem selv, eller andre skade, eller kommer de til at udøve skade på materielle ting, så dækker forsikringerne ikke.

Ud over de nævnte eksempler på krav ifølge arbejdsmiljølovgivningen gælder for udførelse af havearbejde tillige de krav, der følger af anden lovgivning, som f.eks. elektricitetslovgivningen og Bygningsreglementet. Hver gang man bevæger sig ind på et fagområde eller benytter tekniske hjælpemidler i form af fx. lift, motorredskaber, værktøjsmaskiner, mv. træder ny lovgivning i kraft.

De mange regler er ikke altid logiske. Fx fik en 89 årig landmand bøde fordi han stod i en frontlæsser og rensede tagrenden i 2,85 meters højde. Det er ulovligt, skønt manden ikke har udsat sig selv eller nogen som helst for fare. Frontlæsseren er forsynet med en sikkerhedskasse, så siderne er cirka 115 cm høje, og det er komplet umuligt at falde ud. Landmanden fik først en bøde på 25.000 kroner, men ankede dommen, og sagen endte med en bøde på 10.000 kroner – eller ti dages fængsel!

Havearbejde sikkerhed

Havearbejde
Sådan hjælper vi vores havefolk

Da vi ikke er arbejdsgiver, men blot formidler af jobmuligheder via vores portal, har vi ikke de såkaldte arbejdsgiver rettigheder over vores freelancer. Vi kan således ikke bestemme hvorledes vores havefolk  skal udføre deres arbejde, men kan udelukkende vejlede og rådgive.

Vi står til rådighed med vejledning
Vi står til rådighed med hjælp og vejledning. Således opfordre vi alle vores havefolk til at kontakte os hvis de har brug for hjælp til at overskue hvad der findes af regler og lovgivning. Dette eksempelvis indenfor arbejdsmiljølovgivningen.

Vi hjælper med udstyr
Ofte sker ulykker fordi der mangler det rigtige udstyr. Eksempelvis en god stige, høreværn, forlængerstang etc. Det profesionelle udstyr er dyrt og ofte også pladskrævende. Derfor tilbyder vi vores freelancere at de kan låne/leje det meste udstyr igennem os. Således har vores havefolk adgang til stort set alle former for hjælpemidler, redskaber og maskiner. Og derigennem adgang til nemt at kunne opfylde alle krav til sikkerhed og ansvarlighed i udførelse af alle former for havearbejde.

Vi tager selv de krævende opgaver
Når vi modtager opgaver som anses som specielt udfordrende, løses de af vores eget team. Altså havemænd, der er ansat hos os og som har de nødvendige uddannelser, kurser, certifikater mv. til sikkert, lovligt og forsvarligt at løse opgaven. Dette gælder eksempelvis ofte ved træfældning, stubfræsning, arbejder i højder, samt opgaver der kræver høj fysisk belastning.

Havearbejde

Haveservice
Lokal hjælp

Vores koncept er simpelt. Vi tilbyder billig lokal havehjælp hvor du selv bestiller den tid som der er brug for. Vores lokale havehjælpere kan tilbyde meget lave timepriser, da de benytter cykel som transportmiddel og benytter de redskaber du stiller til rådighed. For at sikre en god oplevelse for både dig og havehjælperen er minimum tid 2,5 timer. Vores havefolk fastsætter selv deres timepriser som starter ved 138 kr. pr time incl. serviceomkostninger.

Vores system fungerer således at det er dig som kunde, der skal sikre, at det, der er nødvendigt for at udføre arbejdet, er til stede og funktionelt. Som udgangspunkt benyttes således dine haveredskaber og maskiner. Dette er en væsentlig grund til at vores havehjælpere kan holde deres lave timepriser. De kan holde deres udgifter nede ved at benytte cykel som transportmiddel og ikke have brug for at råde over dyre maskiner og redskaber.

Din helper kan dog medtage værktøj, haveredskaber og hvad der ellers måtte være nødvendigt for at løse opgaven. Dette foregår ved at der medbringes udstyr der lejes igennem det nærmeste udlejningssted – typisk via Toolmatic, der udlejer igennem alle de store byggemarkeder. Hvis din havehjælper selv råder over det som ønsker medtages, vil havehjælperen medbringe sit eget udstyr.

Havearbejde

Servicehelper - Din freelance profil
Freelancer
Freelancer succes
Få succes
Freelancer arbejdsområder
Arbejdsopgaver
Freelancer - Dine arbejdssteder
Arbejdsområder
Freelancer profil foto
Profilfoto
Freelancer - Din profilbeskrivelse
Profilbeskrivelse
Registreringstype
Registingstype
Priser og vilkår
Timepris
Freelancer kalender
Kalender
Freelancer sprog
Sprog
Freelancer sikkerhed
Verifikation
Kvalifikationer
Kvalifikationer
Support havehjælp udlejning
Værktøj
Freelancer - Transport, bil og cykel
Transport
Freelancer - Arbejdsbeklædning
Tøj
Freelancer - Personlig coach
Coach
Freelancer - Sociale profiler
Socialt
Vikarbureauer
Vikarbureau
Freelancer tilmelding
Tilmelding
Arbejdsregler og arbejdstilsyn
Arbejdstilsyn
Freelancer kalender
Fester!
Support havehjælp FAQ
FAQ
Support
Support
Om Servicehelper
Om osSERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service