Biodiversitet ⇒ Guide | Jordtyper i haven

Guide
Jordtyper i din have

Vilde blomster trives bedst i næringsfattig jord. Hvis du vil have mange forskellige arter ved siden af hinanden, en høj diversitet, er forudsætning at jorden er næringsfattig. Er din jord næringsrigt får du typisk en enkelt art eller nogle få arter.

Jorden har en afgørende betydning for, hvilke planter der kan vokse og trives hvor. Derfor vil haveråd fra Vestjylland ikke nødvendigvis være succesfulde på Sjælland. Det hænger sammen med, hvilken jordtype vi finder i hhv. Vestjylland og på Østsjælland.I den vestlige del af landet finder vi lette, sandede jorde, mens den østlige del af Danmark har tunge lerjorde.

Årsagen til dette skal findes i isens fordeling over Danmark under den seneste istid. Her var den vestlige del af Jylland ikke dækket med is og de sandede jorde i dette område består af sedimenter, som var opslemmet i isens smeltevand, blandet med sten fra Norge og Sverige, som fra bragt dertil i den forrige istid.

I den del af Danmark der var dækket af is under den seneste istid (den østlige del af Jylland , Fyn, Sjælland og øerne), finder man den fede, lerede muld med sten af baltisk oprindelse. Lerjordene i dette område blev aflejret af gletsjere i isen.

Sandet jord
Sandede jorde har en løs struktur, som betyder at jordene har svært ved at holde på vand og næringsstoffer, men omvendt betyder den løse struktur også at der er masser af ilt i jorden. En luftig jordstruktur og godt med ilt er fremmende for en plantes rodudvikling og samtidigt nødvendigt, for at rødderne ikke rådner. Generelt vokser tørketolerante planter rigtig godt på sandede jorde.

Det samme gør sig gældende for mange af de vilde planter og blomster vi finder på sommerens blomsterenge. De befinder sig bedst på næringsfattige jorde, hvor de ikke skal konkurrere med mere næringselskende plantearter. Røllike, solhat, evighedsblomst, samt mange af vores elskede krydderurter, holder meget af og trives på de lette, sandede jorde.

Hvis man gerne vil gøre sin sandede jord mere næringsrig og bedre til at holde på vandet, kan man blande kompost i jorden.

Leret jord
Lerjord er modsat sandjord. Lerjord har fast struktur, er kompakt og sammenpresset. Det gør den holder på vand og næring. Det betyder dog også at lerjorde kan blive vandmættede og decideret iltfri, hvilket kan være meget problematisk for planters rødder. Når vinteren er overstået, tørrer den sammenpressede lerjord op og bliver hård og tør.

Der findes dog masser af planter, som holder af den fede, fugtige lerjord, bla. løvefod, akeleje og stjerneskærm, samt en masse smukke grøftekants planter som egner sig til sjællandske, næringsrige, lerede jorde.

Hvis man gerne vil gøre sin lerjord mere let, kan man blande sand og grus, samt kompost i jorden. En anden måde at få gjort strukturen i lerjord lettere, er ved at vende calciumcarbonat i jorden, f.eks. i form af knuste ægge – eller muslingeskaller. Calciumcarbonat gør lerjorden finere, så den ikke er helt så sammenpresset og kan indeholde mere ilt.

Man skal dog virkelig holde tungen lige i munden, hvis man ligefrem vælger at strø ren kalk ud på jorden, med mindre man har helt styr på hvad pH værdien i jorden er. Ved at overkalke kan man nemlig hæve jordens pH værdi så meget, at man gør visse næringsstoffer utilgængelige for sine planter.

Strør man kalk ud over sin jord eller græsplæne øger man PH-værdien og skaber et mere basisk miljø. Kalk binder næringsstoffet fosfor, hvorved fosforen bliver utilgængelig for planterne, og så er det lige meget hvor meget kvælstof der er tilstede.

Skovbund
Skovbund er en af mange forskellige jordbunde som ligger i skygge. Der er nemlig stor forskel på jord, der ligger i skygge. De arealer som ligger i skygge på grund af træer er udsat for megen sol indtil træerne får blade. Og det er de blomster og urter som trives i skovbunden meget glade for. De har tilpasset sig denne cyklus.

Sætter vi således traditionelle skovbundstyper på et andet skyggefuldt areal – eksempelvis fordi en bygning altid skygger for arealet, så vil disse planter ikke trives. For de får ikke den sol de gerne vil have i de tidlige måneder. Så foruden at kende til hvilke jordtyper du har i din have er det således også vigtigt at kende til hvilke blomster og urter, der trives i hhv. fuld skygge, halvskygge og fuld sol.

Jordprøver

Når vi servicere din have indgår gratis jordprøver som del af vores service. Det er væsentlig at kende værdierne for din havejord, da dette afgøre hvad den rette pleje er. Derfor indgår gratis jordprøver ofte som del af vores service. Vi har behov for at kende værdierne for netop din havejord for at kunne tilbyde dig optimal service.

NPK-gødning

Nitrogen (nitratkvælstof), Phosphor (fosfat) og Kalium – samlet benævnt (NPK), fjernes når man høster udbytte af dyrket jord. Der opstår en udpining af jorden, altså en mangel på disse stoffer. I landbruget modvirkes dette ved at plante en anden afgrøde og benytte NPK-gødning.

Fosfor | Helt essentielt for plantevæksten. En god forsyning af fosfor giver hurtig vækst i form af en hurtigere og større rodudvikling, flere sideskud og stimulerer blomster og frøsætning.

BIODIVERSITET
Gode råd og vejledninger


Biodiversitet
Godt for alle!

Der er mange grunde til at du bør blive ven med dit ukrudt. Bierne og blomsterne og hele naturen vil elske dig hvis du giver ukrudt lidt plads. Du får en spændende mangfoldig have og massevis af ukrudt kan du faktisk spise! Men hvorfor er ukrudt så misforstået? hvorfor har vi en havekultur der har erklæret ukrudt kamp på alle fronter? Bliv ven med dit ukrudt

Biodiversitet
Kend dit ukrudt

Er de grønne skud ukrudt eller planter? Få styr på, hvordan nogle af de mest almindelige ukrudtstyper i danske haver ser ud i denne billedserie. Når du kender ukrudt kan du bedre selv bestemme hvilke former for ukrudt du måske har lyst til at beholde. Lær at kende forskel på ukrudt så du ved hvad du med fordel kan lade gro vildt og hvad du skal være opmærksom på at holde nede. Kend dit ukrudt

Biodiversitet
Den vilde have

En vild have er nem at passe, men det betyder ikke, at du kan forære alle dine haveredskaber bort: – Hvis du lader planterne gro, som de selv vil, vil skvalderkål, brændenælder og kvikgræs efterhånden brede sig på bekostning af andre planter, og det er du ikke interesserede i. Også den vilde have skal passes, men med en mere selektiv og afslappet hånd. Den vilde have

Biodiversitet
Høste frø

Vil du igang med selv at høste frø skal du finde logikken frem! Det bliver nemlig hurtigt temmelig omstændigt at holde styr på de mange frø, hvordan de skal opbevares, hvornår de skal sås, etc. Men der er et sjovt projekt så bare kast dig ud i det. Høste frø

Biodiversitet
Frøkugler

Frøkugler er kongevejen til succes med biodiversitet. Håndlavede frøbomber lavet af økologiske råmaterialer som lerpulver og lokale frø, indeholder farverige blomster og giver styrket mangfoldig biodiversitet. Frøbomber

Biodiversitet
Frøblandinger

Du kan lave en frøblanding af vilde blomster der foretrækker skygge. Eller vild frøblanding af blomster der trives i  sol. Nogle frø er fremragende til altan, mens andre er gode til sandjord. Her får du overblik over de mange forskellige frø der findes. Frøblandinger

Biodiversitet
Udpin jorden

Omlægger du din have til næringsfattig jord bliver den meget nemmere at passe og du får flere muligheder for at få biodiversiteten til at trives og blive mangfoldig, med massevis af blomster året rundt. Udpin jorden

Biodiversitet
Kend din jord

Jorden har en afgørende betydning for, hvilke planter der kan vokse og trives hvor. Kend din jord

Biodiversitet
Fra plæne til blomstereng

Sådan forvandler du din græsplæne til en blomstereng med vilde blomster i haven. Fra græs til blomster

Biodiversitet
Fjern græstørv

Sådan skræller du din græsplæne og booster din biodiversitet. Skrælle græsplæne

Biodiversitet
Forkultivering

Ved forkultivering starter spiringen af frø indenfor, så de hurtigere kan blive plantet ud på friland. Det er der mange fordele ved. Forkultivering

Biodiversitet
Sæt haven fri

Forsøg på at etablere biodiversitet er ikke svært, men det kræver dog at man kender den rigtige fremgangsmåde. Her får du opskriften på at skabe biodiversitet i byhaven. Sæt haven fri


GRÆSPLEJE
Gode råd og vejledninger


Græspleje
Pletter på græsplæne

Pletter i græsplænen i form af bare pletter, visne pletter og misfarvede pletter, opstår  på mange forskellige måder og af mange forskellige årsager. Heldigvis er de nemme både at forebygge og komme til livs. Bare pletter græsplæne

Græspleje
Svampe i græsplæne

Svampe findes i et utal af arter og i mange forskellige størrelser og former. Om efteråret begynder der ofte at skyde svampe op i forskellige områder af græsplænen. Dette er helt naturligt og en vigtig vigtig funktion i økosystemet. Svampe i græsplæne

Græspleje
Skadedyr græsplæne

Muldvarper, myrer, orme, Stankelbenslarver, etc - græsplænen er fuld af liv. Noget aktivitet er godt, mens andet er ødelæggende skaber bare pletter og ujævnheder. Skadedyr i græsplæne

Græspleje
Vanding af græsplæne

Din græsplæne skal vandes FØR den visner. Det er bedst at vande sjældent, men grundigt. Ved tørke går græsset i dvale og mister sin vækstfunktion og flotte grønne farve. Det er derfor vigtigt, at du helt undlader at klippe græsset i tørkeperioder. Vanding af græsplæne

Græspleje
Klippevejledning

Hvis græsset har vokset sig langt, er det nødvendigt at klippe det ned ad flere omgange. Klip maksimalt en tredjedel af græsset. Klipper du mere, svækker du græsset, da du stopper fotosyntesen i græsset. Klippevejledning

Græspleje
Topdressing

For at udjævne din græsplæne skal du bruge hvidt sand, som også kaldes strandsand. Fordel sandet nogenlunde jævnt med en skovl. Her er det vigtigt at investere i en asfaltrager. Med asfaltrageren kan du skubbe frem og tilbage i sandet, så det fine sand fordeler sig ned i lavninger og ujævnheder. Topdressing

Græspleje
Bekæmpelse af mos

Gødning er med til at forebygge mos i græsplænen. Mos opstår nemlig når græsset har dårlige vækstbetingelser. Derfor er noget af det bedst du kan gøre for at undgå mos, at give den ekstra næring, især hvis du slår den ofte. Når du slår græsset, vil næringsstoffer nemlig blive fjernet fra plænen. Bekæmpelse af mos

faq
tilbud HAVEHJÆLP

FREELANCER

Vil du være freelancer?

SERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service