Biodiversitet ⇒ Frø blandinger, Den vilde have

FRØBLANDING
BLOMSTERMIX
MARKBLOMSTER

De smukkeste markblomster vil trives i din haves næringsrig jord og være konkurrencedygtige overfor græs og ukrudt. Markblomsterne vil give massevis af pollen til sommerfugle, vilde bier og honningbier.

Etårige indeholder en blanding af:Honningurt, Blodkløver, Hjulkrone, Jomfru i det Grønne, Sløjfeblomst, Morgenfrue, Kornblomst, Mølleblomst, Godetia, Brudeslør, Rødkløver.

Flerårige indeholder en blanding af: Esparsette, Slangehoved, Rødkløver, Kællingetand, Honningurt, Timian, Purløg, Blodkløver, Boghvede, Hjulkrone, Stolt Kavaler (Cosmos), Kornblomst, Knopurt.

FRØBLANDING
BLOMSTERMIX
VILDBLOMSTER

De smukkeste vildblomster vil trives i næringsfattig jord, der minder om forholdene hvorfra de stammer – altså enge, grusgrave, steder der aldrig er blevet tilført ekstra gødning til jorden. Bruger du vores servicepakker sørger vi for at tilpasse biodiversiteten i din have til de aktuelle forhold, og anviser vejen til optimal nem pleje og vedligehold.

Klinte, Kornblomst, Esparsette, Hvid Okseøje, Kornvalmue, Cikorie, Slangehoved, Dagpragtstjerne, Hundetunge, Blæresmelde, Alm. Kællingetand, Alm. Røllike, Gul Snerre, Rødkløver, Aftenstjerne, Gul Okseøje, Kommen, Vild Gulerod, Nikkende Limurt, Bibernelle, Farvegåseurt

FRØBLANDING
BLOMSTERMIX
1-ÅRIGE VILDBLOMSTER

1-årige: Klinte, Kornblomst, Morgenfrue, Gipsurt, Dild, Stolt kavaler, Amarant, Solsikke, Dværg morgenherlighed, Vidunderblomst, Frøkenhat, Sommerasters, Vinteradonis, Kongekommen, Løvemund, Duft knopurt, Farve skønhedsøje, Kinesisk hundetunge, kornridderspore, alm. Aftenstjerne, rød hør, Boblomme, Katost, Kornvalmue, Judaspenge. alm Hjulkrone og Honningurt.

FRØBLANDING
BLOMSTERMIX
FLERÅRIGE VILDBLOMSTER

Vild gulerod, alm. Katost, Lancer vejbred, Farvereseda, Engsalvie, alm. Brunelle, Merian, vild timian, Hjertespand, Prikbladet Perikon, Farvegåsurt, Natlys, uldbladet Kongelys, bleg Kongelys, mørk Kongelys, hvid stenkløver, stor knopurt, alm. knopurt, Røllike, Rødkløver, Hvidkløver, mark Stenkløver, Bibernelle, alm. Kællingetand, Marietidsel, Farvereseda, Slangehoved, hvid Okseøje, Humlesneglebælg, Boghvede og Moskus Katost.

FRØBLANDING
BLOMSTERMIX
ALTANKASSER

Blanding af blomsterfrø, der giver flotte altankasser med smukke og nyttige blomster. Hjælper bier, humlebier og sommerfugle med pollen og nektar. Blomsterne har en meget lang blomstringsperiode – juni til oktober – fordi sorterne blomstrer på forskellige tidspunkter

FRØBLANDING
BUNDDÆKKE
SKOVBUND

Blandingen giver blomstrende bunddække der er lav i højde, som skifter fra blå-rød til gul-rød. Tæt bevoksning, der skygger helt for jordbunden og således minimere vedligehold af arealet, da andre planter ikke får mulighed for at spire og vokse noget særligt, og slet ikke smide frø. Ideel blanding til skyggeområder.

Skov forglemmigej, Campanula, fingerbøl, Gærdekartrebolle, Feber nellikerod, Hvid snerre, Nældeklokke, Læge betonie, Sværtevæld, Alm. Hanekro, alm. Katost, alm. Mjødurt, løgkarse, Ramsløg, Klasekortlæbe, alm. Brunelle, prikbladet perikon, musevikke, skovjordbær, hulkravet kodriver.

FRØBLANDING
GRÆSMIX
PRYDGRÆSSER

Smukke prydgræsser, der fungere godt sammen. Kan stå alene, eller sammen med blomster da de ikke bredder sig med udløbere. Du kan også tilsætte blomsterfrø til blanding.

FRØBLANDING
KRYDDERIER
KRYDDERURTER

Krydderurter kan sagtens trives ude i haven, blandt andre blomster og græsser.

FRØBLANDING
ÅRSTIDER
TIDLIG FORÅR

Blomstrer i det tidlige forår. Violer og skov primroser begynder at blomstre om foråret, efterfulgt af judaspenge, Skov glemme-mig-ej, Akelejer vild, Liden klokke, fingerbøl, gederams, GærdeKartebolle, Erantis, Krokus, Kodriver, Martsviol, Vorterod, Mælkebøtter, Anemone, Forglemmigej, EngkarseAf de almindelige haveblomster blomstre først løgblomster som tulipaner og narcisser, derefter stauder som riddersporer og iris.
FRØBLANDING
ÅRSTIDER
MAJ

Blomster, der viser sig i maj

FRØBLANDING
ÅRSTIDER
JUNI

Blomster, der viser sig i juni

FRØBLANDING
ÅRSTIDER
JULI

Blomster, der viser sig i juli

FRØBLANDING
ÅRSTIDER
AUGUST

Blomster, der viser sig i august

FRØBLANDING
ÅRSTIDER
SEPTEMBER

Blomster, der viser sig i september

FRØBLANDING
ÅRSTIDER
BLOMSTRER
SENSOMMER | EFTERÅR

ROSER | Mange roser blomstrer helt ud på efteråret. Roser er perfekte til at holde stand mod efteråret. Visse sorter blomstrer nærmest uden ophør fra sommer til vinter. HØSTANEMONE | Høstanemoner er sentblomstrende. De springer først ud i juli måned, men nogle sorter blomstrer helt ind i oktober. PURPURSOLHAT | Solsikkens søster (Echinacea purpurea) blomstre fra juli og godt ind i september og oktober. SYRISK ROSE  | Trods navnet hverken syrisk eller rose. Blomster i august og september. DAHLIA | Blomstrer i august. Dahlia og Georgine er samme plante. Dahlia er en knoldvækst, som ikke er vinterhårdfør i Danmark. Derfor skal dens knolde graves op om efteråret, inden frosten sætter ind. KÆMPEVALMUE | Kæmpevalmue (papaver orientale) blomstre i sensommeren.

Rødkløver, Røllike, Hjortetrøst, Rejnfan, Sankthansurt, Vedbend , Asters

Navn Type
Aftenpragtstjerne Sol
Ager-gåseurt Sol
Akelejer vild Skygge
Alm. Blåtop Græs Sol
Alm. Brunelle Sol|Skygge
Almindelig fingerbøl Skygge
Alm. Katost Skygge
Alm. klokkeskilla Skygge
Alm. Hanekro Skygge
Alm. hjertegræs Græs Sol
Alm. Katost Sol
Alm. knopurt vildblomst Sol
Alm. Kællingetand Skovbund Sol
Alm. Mjødurt Sol|Skygge
Alm. Røllike Vildblomst Sol
Alm. slangehoved Vildblomst Sol
Anemone Markblomst Forår Sol
Aftenstjerne Sol
Asters Efterår Sol
Biblomme Sol
Bibernelle Skovbund Sol
Bleg frytle Græs Sol
Blodkløver Markblomst Sol
Blodkløver Skovbund Sol
Blåhat Vildblomst Sommer Sol
Blå hør Skovbund Sol
Blåklokke Vildblomst Sol
Blæresmælde Vildblomst Sol
Boghvede Markblomst Sol
Brudeslør Markblomst Sol
Campanula Sol
Cikorie Vildblomst Sol
Convolvulus Sol
Dagpragtstjerne Vildblomst Skygge
Dild Krydderurt Sol
Dunet vejbred Vildblomst Sol
Engkarse Markblomst Forår Sol
Engrottehale Græs Sol
Erantis Markblomst Forår Sol
Esparsette Markblomst Sol
Farvegåseurt Vildblomst Sol
Feber nellikerod Sol
Fodervikke Skygge
Forglemmigej Markblomst Forår Sol
Fingerbøl Skygge
Fåresvingel Græs Sol
Gederams Skygge
Godetia Markblomst Sol
Gul okseøje Markblomst Skygge
Gul sennep Sol
Gul snerre Vildblomst Sol
Gærde Kartebolle Skygge
Havereseda Markblomst Sol
Hjertegræs Græs Sol
Hjortetrøst Efterår Sol
Hjulkrone Markblomst Sol
Honningurt Markblomst Sol
Hundetunge Sol
Hulkravet kodriver Vildblomst Sol
Hvid okseøje Vildblomst Skygge
Hvid snerre Skygge
Hvidkløver Sol
Håret solhat Markblomst Sol
Indian blanket Markblomst Sol
Jomfru i det Grønne, Markblomst Sol
Judaspenge Skygge
Kamgræs Græs Sol
Klinte Vildblomst Sol
Klase kortlæbe Sol
Klokke, Nældebladet Vildblomst Sol
Klokke, Smalbladet Vildblomst Sol
Knoldet mjødurt Vildblomst Sol
Kongepen Vildblomst Sommer Sol
Kornblomst Markblomst Sol
Kornvalmue Sol
Krokus Markblomst Forår Sol
Kodriver Markblomst Forår Sol
Knopurt Markblomst Sol
Kællingetand Markblomst Sommer Sol
Liden klokke Skygge
Lodden perikon Vildblomst Skygge
Lundrapgræs Græs Sol
Lupin blanding Sol
Læge betonie Sol
Løgkarse Sommer Sol|Skygge
Mark forglem-mig-ej Sol
Martsviol Markblomst Forår Sol
Merian Vildblomst Sommer Sol
Morgenfrue Markblomst Sol
Mosebunke Græs Sol
Moskus katost Græs Sol
Musevikke Vildblomst Sommer Sol
Mølleblomst Markblomst Sol
Mælkebøtter Markblomst Forår Sol
Natlys Sol
Nikkende limurt Vildblomst Sol
Nældeklokke Sol
Okseøje Sol
Oliehør Sol
Olieræddike
Portulak Sol
Primula, Storblomstret kodriver Marts Sol
Prydtobak Sol
Pragtstjerne Sol
Prikbladet perikon Vildblomst Sol|Skygge
Purløg Sol
Ramsløg Sol
Rejnfan Efterår Sol
Rødkløver Markblomst Efterår Sol
Røllike Markblomst Efterår Sol
Sankthansurt Markblomst Efterår Sol
Serradel Skovbund Sol
Skov primroser Skygge
Skovgaltetand Vildblomst Skygge
Skov glemme-mig-ej Skygge
Skovjordbær Sol
Slangehoved Vildblomst Sommer Sol
Sløjfeblomst Markblomst Sol
Sommeradonis Sol
Solsikke Sol
Strandlevkøj Sol
Stolt Kavaler (Cosmos) Sol
Stolt Kavaler ‘Fizzy White’ Sol
Sværtevæld Sol|Skygge
Tagetes Sol
Timian Krydderurt Sommer Sol
Tjærenellike Vildblomst Sol
Trævlekrone Vildblomst Sol
Valmue Sol
Vedbend Stedsegrøn Efterår Sol
Vellugtende gulaks Græs Sol
Vidunderblomst Sol
Vild gulerod Sol
Vild Merian Vildblomst Sol
Violer Skygge
Vorterod Markblomst Forår Sol
 • Anise Hyssop | Agastache anethiodora | Indianermynte | Flerårig
 • Autumn Hawkbit | Leontodon autumnalis | Høstborst 
 • Betony | Stachys officinalis | Læge betonie
 • Birdsfoot Trefoil | Lotus corniculatus | Kællingetand
 • Bladder Campion | Silene vulgaris | Blæresmælde
 • Borage | Borage officinalis | Almindelig hjulkrone
 • Bulbous Buttercup | Ranunculus bulbosus | Knoldranunkel
 • Burnet Saxifrage | Pimpinella saxifraga | Almindelig pimpinelle
 • Chicory | Cichorium intybus | Cikorie
 • Clary Sage | Salvia sclarea | Broget salvie
 • Clustered Bellflower | Campanula glomerata | Nøgleklokke
 • Common Agrimony | Agrimonia eupatoria | Almindelig agermåne
 • Common Catsear | Hypochaeris radicata | Almindelig kongepen
 • Common Daisy | Bellis perennis | Tusindfryd
 • Common Dog Violet | Viola riviniana | Kratviol
 • Common Fleabane | Pulicaria dysenterica | Strand-loppeurt
 • Common Mallow | Malva sylvestris | Almindelig katost
 • Common Restharrow | Ononis repens | Almindelig resthar
 • Common Sorrel | Rumex acetosa | Almindelig syre
 • Common Valerian | Valeriana officinalis | Lægebaldrian
 • Common Vetch | Vicia sativa | Fodervikke
 • Common Lesser Knapweed | Centaurea nigra | Knapweed
 • Common Yellow Toadflax | Linaria vulgaris | Almindelig torskemund
 • Corn Chamomile | Anthemis arvensis | Ager-gåseurt
 • Corn Marigold | Chrysanthemum segetum | Gul okseøje
 • Corn Poppy | Papaver rhoeas | Kornvalmue
 • Corncockle | Agrostemma githago | Klinte
 • Cornflower | Centaurea cyanus | Kornblomst
 • Cow Parsley | Anthriscus sylvestris | Vild kørvel
 • Cowslip | Primula veris | Hulkravet kodriver
 • Crested Dogstail | Almindelig kamgræs | Græs
 • Cuckoo flower Lady | Cardamine pratensis | Engkarse
 • Dames Violet | Hesperis matronalis | Almindelig aftenstjerne
 • Dandelion | Taraxacum officinale |
 • Dark Mullein | Verbascum nigrum |
 • Devilsbit Scabious | Succisa pratensis |
 • Dropwort | Filipendula vulgaris |
 • Evening Primrose | Oenothera biennis |
 • False Fox Sedge | Carex otrubae |
 • Field Forget-me-not | Myosotis arvensis |
 • Field Scabious | Knautia arvensis |
 • Fox and Cubs | Hieracium aurantiacum |
 • Garlic Mustard | Alliaria petiolata |
 • Goat | s Rue | Galega officinalis |
 • Goatsbeard | Tragopogon pratensis |
 • Great Burnet | Sanguisorba officinalis |
 • Great Mullein | Verbascum thapsus |
 • Greater Birdsfoot Trefoil | Lotus pedunculatus |
 • Greater Knapweed | Centaurea scabiosa |
 • Greater Stitchwort | Stellaria holostea |
 • Gypsywort | Lycopus europaeus |
 • Hairy St. John | s Wort | Hypericum hirsutum |
 • Harebell | Campanula rotundifolia |
 • Heartsease / Wild Pansy | Viola tricolor |
 • Hedge Bedstraw | Galium mollugo |
 • Hedge Woundwort | Stachys sylvatica |
 • Hedgerow Cranesbill | Geranium pyrenaicum |
 • Hemp Agrimony | Eupatorium cannabinum |
 • Hoary Plantain | Plantago media |
 • Hyssop | Hyssopus officinalis |
 • Jacobs Ladder | Polemonium caeruleum |
 • Kidney Vetch | Anthyllis vulneraria |
 • Ladys Bedstraw | Galium verum |
 • Lawn Chamomile | Anthemis nobilis |
 • Lemon Balm | Melissa officinalis |
 • Maiden Pink | Dianthus deltoides |
 • Marsh Marigold | Caltha palustris |
 • Marsh Woundwort | Stachys palustris |
 • Meadow Buttercup | Ranunculus acris |
 • Meadow Clary | Salvia pratensis |
 • Meadow Cranesbill | Geranium pratense |
 • Meadow Vetchling | Lathyrus pratensis |
 • Meadowsweet | Filipendula ulmaria |
 • Moth Mullein | Verbascum blattaria |
 • Mouse-ear Hawkweed | Hieracium pilosella |
 • Musk Mallow | Malva moschata |
 • Nettle Leaved Bellflower | Campanula trachelium |
 • Nottingham Catchfly | Silene nutans |
 • Oxeye Daisy | Leucanthemum vulgare |
 • Pendulous Sedge | Carex pendula |
 • Pennyroyal | Mentha pulegium |
 • Perforate (Common) St. John | Hypericum perforatum |
 • Pignut | Conopodium majus |
 • Purple Loosestrife | Lythrum salicaria |
 • Purple Toadflax | Linaria purpurea |
 • Quaking Grass | Briza media |
 • Ragged Robin | Lychnis flos-cuculi | – Seeds, Plugs & 1 x 9cm pot listing
 • Ramsons / Wild Garlic | Allium ursinum |
 • Red Campion | Silene dioica |
 • Ribwort Plantain | Plantago lanceolata |
 • Rough Hawkbit | Leontodon hispidus |
 • Rudbeckia Goldsturm | Solhat | Blomstre sent
 • Sainfoin | Onobrychis vicifolia |
 • Salad Burnet | Sanguisorba minor |
 • Sawwort | Serratula tinctoria |
 • Sea Campion | Silene maritima |
 • Self Heal | Prunella vulgaris |
 • Sheeps Sorrel | Rumex acetosella |
 • Small Scabious | Scabiosa columbaria |
 • Sneezewort | Achillea ptarmica |
 • Soapwort | Saponaria officinalis |
 • Spiny Restharrow | Ononis spinosa |
 • Spotted Hawkweed | Hieracium maculatum |
 • Summer Snowflake | Leucojum aestivum |
 • Sweet Cicely | Myrrhis odorata |
 • Sweet Woodruff | Galium odoratum |
 • Tansy | Tanacetum vulgare |
 • Teasel | Dipsacus fullonum |
 • Tufted Hairgrass | Deschampsia cespitosa |
 • Tufted Vetch | Vicia cracca |
 • Upright Hedge Parsley | Torilis japonica |
 • Viper | Echium vulgare |
 • White Campion | Silene alba | | Aftenpragtstjerne
 • White Deadnettle | Lamium album |
 • Wild Angelica | Angelica sylvestris |
 • Wild Basil | Clinopodium vulgare |
 • Wild Carrot | Daucus carota |
 • Wild Foxglove | Digitalis purpurea |
 • Wild Marjoram | Origanum vulgare |
 • Wild Primrose | Primula vulgaris |
 • Wild Red Clover | Trifolium pratense |
 • Wild Strawberry | Fragaria vesca |
 • Wild Thyme | Thymus polytrichus |
 • Wild Wallflower | Erysimum cheiri |
 • Wild White Clover | Trifolium repens |
 • Wood Avens | Geum urbanum |
 • Wood Sage | Teucrium scorodonia |
 • Yarrow | Achillea millefolium |
 • Yellow Flag Iris | Iris pseudacorus |
 • Yellow Rattle | Rhinanthus minor |

Biodiversitet

Prisberegn biodiversitet

BIODIVERSITET
Gode råd og vejledninger


Biodiversitet
Godt for alle!

Der er mange grunde til at du bør blive ven med dit ukrudt. Bierne og blomsterne og hele naturen vil elske dig hvis du giver ukrudt lidt plads. Du får en spændende mangfoldig have og massevis af ukrudt kan du faktisk spise! Men hvorfor er ukrudt så misforstået? hvorfor har vi en havekultur der har erklæret ukrudt kamp på alle fronter? Bliv ven med dit ukrudt

Biodiversitet
Kend dit ukrudt

Er de grønne skud ukrudt eller planter? Få styr på, hvordan nogle af de mest almindelige ukrudtstyper i danske haver ser ud i denne billedserie. Når du kender ukrudt kan du bedre selv bestemme hvilke former for ukrudt du måske har lyst til at beholde. Lær at kende forskel på ukrudt så du ved hvad du med fordel kan lade gro vildt og hvad du skal være opmærksom på at holde nede. Kend dit ukrudt

Biodiversitet
Den vilde have

En vild have er nem at passe, men det betyder ikke, at du kan forære alle dine haveredskaber bort: – Hvis du lader planterne gro, som de selv vil, vil skvalderkål, brændenælder og kvikgræs efterhånden brede sig på bekostning af andre planter, og det er du ikke interesserede i. Også den vilde have skal passes, men med en mere selektiv og afslappet hånd. Den vilde have

Biodiversitet
Høste frø

Vil du igang med selv at høste frø skal du finde logikken frem! Det bliver nemlig hurtigt temmelig omstændigt at holde styr på de mange frø, hvordan de skal opbevares, hvornår de skal sås, etc. Men der er et sjovt projekt så bare kast dig ud i det. Høste frø

Biodiversitet
Frøkugler

Frøkugler er kongevejen til succes med biodiversitet. Håndlavede frøbomber lavet af økologiske råmaterialer som lerpulver og lokale frø, indeholder farverige blomster og giver styrket mangfoldig biodiversitet. Frøbomber

Biodiversitet
Frøblandinger

Du kan lave en frøblanding af vilde blomster der foretrækker skygge. Eller vild frøblanding af blomster der trives i  sol. Nogle frø er fremragende til altan, mens andre er gode til sandjord. Her får du overblik over de mange forskellige frø der findes. Frøblandinger

Biodiversitet
Udpin jorden

Omlægger du din have til næringsfattig jord bliver den meget nemmere at passe og du får flere muligheder for at få biodiversiteten til at trives og blive mangfoldig, med massevis af blomster året rundt. Udpin jorden

Biodiversitet
Kend din jord

Jorden har en afgørende betydning for, hvilke planter der kan vokse og trives hvor. Kend din jord

Biodiversitet
Fra plæne til blomstereng

Sådan forvandler du din græsplæne til en blomstereng med vilde blomster i haven. Fra græs til blomster

Biodiversitet
Fjern græstørv

Sådan skræller du din græsplæne og booster din biodiversitet. Skrælle græsplæne

Biodiversitet
Forkultivering

Ved forkultivering starter spiringen af frø indenfor, så de hurtigere kan blive plantet ud på friland. Det er der mange fordele ved. Forkultivering

Biodiversitet
Sæt haven fri

Forsøg på at etablere biodiversitet er ikke svært, men det kræver dog at man kender den rigtige fremgangsmåde. Her får du opskriften på at skabe biodiversitet i byhaven. Sæt haven fri


GRÆSPLEJE
Gode råd og vejledninger


Græspleje
Pletter på græsplæne

Pletter i græsplænen i form af bare pletter, visne pletter og misfarvede pletter, opstår  på mange forskellige måder og af mange forskellige årsager. Heldigvis er de nemme både at forebygge og komme til livs. Bare pletter græsplæne

Græspleje
Svampe i græsplæne

Svampe findes i et utal af arter og i mange forskellige størrelser og former. Om efteråret begynder der ofte at skyde svampe op i forskellige områder af græsplænen. Dette er helt naturligt og en vigtig vigtig funktion i økosystemet. Svampe i græsplæne

Græspleje
Skadedyr græsplæne

Muldvarper, myrer, orme, Stankelbenslarver, etc - græsplænen er fuld af liv. Noget aktivitet er godt, mens andet er ødelæggende skaber bare pletter og ujævnheder. Skadedyr i græsplæne

Græspleje
Vanding af græsplæne

Din græsplæne skal vandes FØR den visner. Det er bedst at vande sjældent, men grundigt. Ved tørke går græsset i dvale og mister sin vækstfunktion og flotte grønne farve. Det er derfor vigtigt, at du helt undlader at klippe græsset i tørkeperioder. Vanding af græsplæne

Græspleje
Klippevejledning

Hvis græsset har vokset sig langt, er det nødvendigt at klippe det ned ad flere omgange. Klip maksimalt en tredjedel af græsset. Klipper du mere, svækker du græsset, da du stopper fotosyntesen i græsset. Klippevejledning

Græspleje
Topdressing

For at udjævne din græsplæne skal du bruge hvidt sand, som også kaldes strandsand. Fordel sandet nogenlunde jævnt med en skovl. Her er det vigtigt at investere i en asfaltrager. Med asfaltrageren kan du skubbe frem og tilbage i sandet, så det fine sand fordeler sig ned i lavninger og ujævnheder. Topdressing

Græspleje
Bekæmpelse af mos

Gødning er med til at forebygge mos i græsplænen. Mos opstår nemlig når græsset har dårlige vækstbetingelser. Derfor er noget af det bedst du kan gøre for at undgå mos, at give den ekstra næring, især hvis du slår den ofte. Når du slår græsset, vil næringsstoffer nemlig blive fjernet fra plænen. Bekæmpelse af mos

faq
tilbud HAVEHJÆLP

FREELANCER

Vil du være freelancer?

SERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service