Lokal havehjælp ⇒ Rense fliser | Fliserensning fra 188 kr pr time

Rense fliser

Rense fliser
Indkørsel, terrasse

Alger, pletter og ukrudt gør med tiden dine fliser grimme og snavsede at kigge på. Men med forskellige former for rengøring kan du få flotte fliser igen, og du kan samtidig gøre meget for at forhindre, at de kommer tilbage. Det problem som de fleste oplever med deres fliser er grønalger. Grønalgerne lever sammen med lavsvamp – også benævnt flisepest – og ses oftest som et grønligt lag oven på belægningen. Både alger og flisepest trives i fugtige miljøer. Algerne vokser når fliserne er våde.

Sådan renses fliser – Trin for trin

Brug højtryksrenser rigtigt

Du kan hurtigt finde massevis af rådgivning om fliserens der fraråder brug af højtryksrenser. Men det er forkert. Dit bedste værktøj til fliserens er en højtryksspuler, men den skal benyttes korrekt. Skruer man helt op for vandtrykket og lader strålen koncentrer sig skader man naturligvis overfladen. Mn spuler ganske vist skidtet væk, men samtidig spuler man også lidt af betonens overflade bort. Så flisernes overflade bliver ru, og de bliver også mere modtagelige for snavs og alger.

Det samme gælder for alle overflader som du vil rense for mos, alger, skidt, flisepest mv. Spuler du dine terrassebrædder med en højtryksspuler sker det samme. Skidtet fjernes men overfladen kan nemt beskadiges. Dit bedste værktøj til at rense fliser er en højtryksrenser, men den skal benyttes korrekt.

Løsningen er en roterende børste som benyttes sammen med højtryksspuler. Disse kaldes også patio cleaner, terrassevasker, vaskebørste, overfladevasker. De roterende dyser i mundstykket bevirker, at man undgår “striber” og får et ensartet rengøringsoverflade. Det er vigtigt, at man er tålmodig og grundig med rensningen. Det tager lang tid at gøre det ordentligt. Mens man renser, bør man løbende skylle arealet af. På den måde undgår man at overse mangelfuld rensning.

Desinficering af fliser

Efter afrensning får fliserne en desinficering, som trækker ned i flisen. Det fjerner de dybereliggende alger. Det modvirker også at fremtidige grønlige belægninger. Desinficering benævnes også algebehandling. De fleste alger samt mos og flisepest, er væk efter rensningen, men algebehandlingen hjælper med at dræbe de sidste levende rødder.

Der findes forskellige typer algefjerner. De sprayes på og fjerner både eksisterende alger og forebygger også nye algeangreb. Mange produkter skal sprayes på i tørt vejr, have ro til at virke og kan så enten vaskes af eller bliver selv skyllet væk, næste gang det regner.

Imprægnering af fliser

Imprægnering af fliser foretages efter afrensning og desinficering. På denne måde beskyttes overfladen optimalt, og nye begroninger af alle slags mindskes mest muligt. Imprægneringen beskytter også fliserne mod syreregn, og sørger for at de optager mindre vand i fremtiden.

Tilføjelse af nyt fugesand

Rensningen af fliserne vil skylle sand op af fugerne, og fugerne skal derfor fyldes op igen. Det gøres med fugesand eller stenmel. Det er vigtigt at vente med dette, til efter imprægneringen er tørret igen.

Vedligehold og forebyggelse

Du er nu færdig med at rense og imprægnere dine fliser. Det er vigtigt løbende at vedligeholde. Det gør du ved at give fliserne algebehandling årligt. På den måde burde fliserne være godt beskyttet mod fornyet algevækst. En årlig desinficering om foråret sikrer dine fliser altid fremstår pæne og rene hen over sommeren.

Det er en ide at tage problemerne i opløbet. Det er meget sværere at komme problemerne til livs, hvis algerne har fået for meget fat. Selvom der kun er begyndende problemer med alger og flisepest, kan det være en god ide at rense og imprægnere allerede nu. Rensning af fliser udendørs bør ses som en løbende proces, der sikrer du hele tiden har flotte fliser, der er fri for alger.

Undlader man at gøre noget, vil algevæksten kun blive værre. De glatte fliser kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, og derudover kan det blive meget dyrt. Fliser der ikke bliver holdt fri for alger, mos, ukrudt og lignende, holder nemlig ikke nær så lang tid.

Det er værd at investere en lille smule ekstra i produkter af høj kvalitet. Det gælder både din patio cleaner, men i høj grad også både algemiddel og imprægnering. Der er stor sammenhæng mellem pris og kvalitet, og i sidste ende vil det afspejle sig i resultatet.

Rense fliser

Rense fliser
Lokal billig havehjælp

Ved at rense dine fliser får du en ‘ny’ indkørsel eller terrasse på en dag! Du undgår, at skulle købe dyre sten og bruge flere uger på at lægge dem. Ved at afrense og imprægnerer dine gamle sten, værner du om miljøet. Du genbruger dine gamle sten, og sparer derfor på naturens ressourcer.

En imprægnering forebygger indtrængning af vand, fugt, skidt, smuds, alger, mos og grønne belægninger. En imprægnering forebygger også frostskader, hvilket gør at sten og fliser opnår en forlænget levetid. Derudover udgør de algeramte fliser også en sikkerhedsmæssig risiko, da algevæksten kan gøre fliserne meget glatte.

Du kan bestille billig lokal havehjælp til at rense fliser. Du kan få udført alle former for havearbejde. Du kan få slået græs, klippet hæk, luget ukrudt, stubfræsning, alle former for havearbejde. Vores lokale havehjælpere kan tilbyde meget lave timepriser, da de ofte benytter cykel som transportmiddel og benytter redskaber du stiller til rådighed.

Dette enkle system med lave priser og brug af redskaber du sætter til rådighed er bedst til de fleste opgaver. Vores havefolk er servicemindede, har praktisk sans og flair for havearbejde. Du kan få hjælp til alle former for rens af fliser.

Du har også mulighed for at bestille en havemand, der kommer i bil og medbringer alle nødvendige redskaber og maskiner. Her fortæller du hvad du gerne vil have ordnet og får fast pris på opgaven. Vælg nedenfor hvad du ønsker.

Rense fliser

Havearbejde
Sådan bestiller du rens af fliser

Du bestiller de timer du har brug for. Da vi har meget lave timepriser behøver du ikke være særlig præcis i antal timer du bestiller. Selv hvis du bestiller alt for mange timer vil den samlede pris typisk være meget lavere end hvis du benytter et tilbud fra vores konkurrenter. Udregn selv: Tidsberegning

Vores almindelige havefolk har ikke nødvendigvis specielle kompetencer indenfor fliserens, men de har adgang til vores vejledninger, rådgivning og det er i alles interesse, at der siges fra hvis en opgave overgår kompetencer eller viden. Således har alle vores havefolk adgang til en meget omfattende vidensbank og udførelige vejledninger og fremgangsmåder.

Vores system fungerer på den måde at du bestiller timer efter eget valg. Ønsker du en fast pris på en opgave kan du henvende dig til vores samarbejdspartner Service Inde og Ude, der tilbyder fast pris på diverse opgaver. Ved begge typer af bestilling – pr. opgave eller pr. timer – tilbydes Danmarks bedste priser. Vores kunder er meget tilfredse. Det bliver du også!

Rensning af fliser

Billig pris havehjælp

Lokal billig havehjælp
Hvad kan vi hjælpe med?

faq
Oversigt helpers
tilbud HAVEHJÆLP
Fjerne ukrudt • Feje • Rive • Vande planter og blomster • Bortskaffe haveaffald • Oprydning i haven • Få fjernet haveaffald • Praktisk hjælp i haven   Beskæring   Beskæring af busk • Beskæring af hæk • Beskæring af træer • Beskæring af frugttræer • Formgivning • Foryngelse • Beskæring af røn • Egetræ • Bøgetræ • Ahorn • Nøddetræ • Birketræ • Troldhassel   Græsslåning Kantklipning • Kantklipper • Kanttrimmer Rullegræs Græstrimmer • Slåning af græsarealer Skrælle græsplæne   Hækkeklipning   Klippe hæk på top • Skånsom hækkeklip • Hækklipning • Bøgehæk klippes • Klippe hæk   Ukrudtsbekæmpelse Luge ukrudt • Fjerne mælkebøtter • Luge mellem fliser • Luge i urtehaven • Fjerne ukrudt i indkørsel • Ukrudtsdug • Fiberdug • Fibertex • Ukrudtsdug   Træfældning  Beskæring • Skære grene • Kløve brænde • Komposthåndtering •  Beskære træer   Stubfræsning  Drivhus • Beplantning • Bestøvning • Podning   Serviceaftale   Regelmæssig service • Ejendomsservice •  Vedligeholdelse af grønne arealer • Feriepasning Regelmæssige havehjælp • Belægning • Mindre anlægsopgaver • Afgrænsning af bed • Støttemur • Fliser • Sti • Terrasse • Indkørsel • Nedgravning af trampolin • Nedgravning af faskine • Få fjernet jord Haveaffald  Afhente haveaffald • Kompost • Flishugger Biodiversitet  Den vilde have • Spiseligt ukrudt • Høste frø

FREELANCER

Vil du være freelancer?

SERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service