Hjemmepleje ⇒ Priser | Hjemmehjælp

Pris hjemmepleje

Priser hjemmepleje
Billig hjemmehjælp

Vores koncept er enkelt. Via et landsdækkende netværk af lokale hjælpere, er vi i stand til at tilbyde billig lokal privat hjemmehjælp.

En væsentlig årsag til at vi kan tilbyde meget lave priser er at vores hjemmehjælpere kan holde deres omkostninger nede ved at benytte cykel som transportmiddel og benytte det udstyr du stiller til rådighed. For at sikre en god oplevelse for både dig og hjælperen er minimum tid 2,5 timer.

Vores helpers arbejder som freelance og fastsætter selv deres timepriser. Du ser et overblik over hvad hjælpere i dit postnummer har af timepriser ved at klikke på nedenstående link.

Visiteret og privat hjælp
Priser hjemmepleje

Der er to forskellige priser for hjemmepleje. Den ene er den pris kommunen betaler for visiteret hjemmepleje. Her betaler kommunen enten deres egne folk, eller et privat firma som eksempelvis os, for at udføre den hjemmepleje som kommunen har visiteret.

Den timepris som kommunen betaler udregnes ved at kigge på alle omkostninger som kommunen har til hjemmepleje og så dividere dette beløb med antal timer som leveres.

Denne timepris variere fra kommunen til kommune. Nedenfor ses indberetninger pr november 2020. Priser er inkl moms. Hvis der ikke er anført timepris skyldes det at den kommunale myndighed ikke har indberettet nogle tal.  Kilde: Socialministeriet Fritvalgsdatabasen.


HJEMMEPLEJE
TIMEPRISER

KOMMUNE BY TIMEPRIS
Personlig pleje Praktisk hjælp
Hverdagstimer Øvrige tid Tøjvask, indkøb
Aarhus kommune  Beder-Malling 561 701 436
Billund kommune Billund 451 600 451
Furesø kommune Birkerød 492 556 442
Viborg kommune Bjerringbro 496 612 395
Esbjerg kommune Bramming 446 567 418
Brønderslev kommune Brønderslev 422 532 392
Dragør kommune Dragør 316 459 360
Syddjurs kommune Ebeltoft 537 724 458
Esbjerg kommune Esbjerg 446 567 418
Furesø kommune Farum 492 556 442
Fredensborg kommune Fredensborg 460 549 422
Fredericia kommune Fredericia 449 570 371
Frederikshavn kommune Frederikshavn
Frederikssund kommune Frederikssund
Halsnæs kommune  Frederiksværk
Assens kommune Faaborg 478 555 478
Skanderborg kommune Galten-Skovby
Gribskov kommune Gilleleje 412 460 331
Glostrup kommune Glostrup
Norddjurs kommune Grenaa
Billund kommune Grindsted 451 600 451
Haderslev kommune Haderslev 434 509 414
Favrskov kommune  Hadsten 491 604 445
Favrskov kommune  Hammel 491 604 445
Faxe kommune Haslev 368 465 359
HøjeTaastrup kommune Hedehusene
Hedensted kommune Hedensted-Løsning 483 568 457
Gribskov kommune Helsinge 412 460 331
Helsingør kommune Helsingør 489 579 442
Herning kommune Herning
Hillerød kommune Hillerød 505 626 371
Favrskov kommune  Hinnerup 491 604 445
Hjørring kommune Hjørring
Mariagerfjord kommune Hobro 644 855 419
Holbæk kommune Holbæk
Holstebro kommune  Holstebro
Horsens kommune Horsens
Fredensborg kommune Humlebæk 460 549 422
Halsnæs kommune  Hundested
Skanderborg kommune Hørning
Fredensborg kommune Hørsholm 460 549 422
Horsens kommune Ikast
Roskilde kommune Jyllinge
Kalundborg kommune Kalundborg 558 799 467
Kolding kommune Kolding
Slagelse kommune Korsør 522 690 498
København kommune København
Køge kommune Køge 426 694 414
Lemvig kommune Lemvig 528 632 504
Allerød kommune Lillerød
Aarhus kommune  Lystrup 561 701 436
Aarhus kommune  Løgten-Skødstrup 561 701 436
Middelfart kommune Middelfart 502 567 477
Lolland kommune Nakskov 476 582 471
Fredensborg kommune Nivå 460 549 422
Nyborg kommune Nyborg 408 562 395
Guldborgsund kommune Nykøbing F 489 611 445
Morsø kommune Nykøbing M 459 570 457
Næstved kommune Næstved 470 672 403
Aalborg kommune Nørresundby 524 584 421
Odder kommune Odder 554 666 487
Odense kommune Odense 455 608 367
Randers kommune Randers 454 535 447
Esbjerg kommune Ribe 446 567 418
Randers kommune Ringkøbing 454 535 447
Ringsted kommune Ringsted 512 643 456
Roskilde kommune Roskilde
Silkeborg kommune Silkeborg
Frederikshavn kommune Skagen
Skanderborg kommune Skanderborg
Skive kommune Skive 521 613 498
Skjern kommune Skjern
Slagelse kommune Skælskør 522 690 498
Slagelse kommune Slagelse 522 690 498
Frederikssund kommune Slangerup
Egedal kommune  Smørumnedre 474 559 382
Aarhus kommune  Solbjerg 561 701 436
Solrød kommune Solrød Strand
Sorø kommune Sorø 458 606 399
Struer kommune Struer
Rebild kommune Støvring 476 599 476
Aalborg kommune Svenstrup 524 584 421
Frederikshavn kommune Sæby
Sønderborg kommune Sønderborg
Thisted kommune Thisted 626 760 581
Tønder kommune Tønder 519 555 436
HøjeTaastrup kommune Taastrup
Varde kommune Varde 560 668 420
Vejen kommune Vejen 439 594 326
Vejle kommune Vejle
Viborg kommune Viborg 496 612 395
Haderslev kommune Vojens 434 509 414
Vordingborg kommune Vordingborg 478 541 478
Furesø kommune Værløse 492 556 442
Egedal kommune  Ølstykke-Stenløse 474 559 382
Aabenraa kommune  Aabenraa
Aalborg kommune Aalborg 524 584 421
Aarhus kommune  Aarhus 561 701 436
Vesthimmerland kommune Aars 584 690 535

Tabellen rummer en lang række interessante oplysninger om priser på hjemmepleje.

Således variere pris på hjemmepleje i hverdagstimer fra 644 kr.pr time til316 kr. pr time. I øvrig tid – som er alt udover hverdage 7-17 – variere pris på hjemmepleje mellem 855 kr. pr time til 459 kr. pr time.

Bestemmelserne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet trådte i kraft pr. 1. januar 2003. Det frie leverandørvalg betyder, at borgerne har mulighed for frit at vælge, hvem der skal levere den hjælp, som borgerne er blevet visiteret til i henhold til ydelserne ”Personlig pleje”, ”madservice”, ”madservice uden udbringning til hjemmet” og ”øvrig praktisk hjælp”.

Borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af ydelserne, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen.

Det er kommunen, der betaler de private leverandører for de leverede ydelser. Betalingen til de private leverandører sker på baggrund af kommunens fastsatte frit valgs pris, samt pris for delegeret sygeplejeydelser.

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30/8 2018 skal kommuner, der benytter godkendelsesordningen ved tilvejebringelse af det frie valg af personlig pleje og praktisk hjælp, hvormed prisen fastsættes uden priskonkurrence, foretage en efterberegning af afregningspriser løbende efter behov og mindst en gang årligt.

Priser privat hjemmepleje

Supplerende hjemmepleje
Pris hjemmepleje

Som det ses af ovenstående tabel ligger frit valgs taksten for personlig pleje i hverdagstimer meget højt i Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune. Selv forsøger kommunerne at forklare dette ved at der er sammenhæng mellem timepris og kommunernes areal. De søger at retfærdiggøre at jo større areal en kommune dækker, jo højere timepris.

Hvilket jo bare er et udtryk for at centraliseringen har slået igennem og den har fejlet. Men når kommunerne ikke kan finde ud af at tilbyde en normal timepris på hjemmepleje så vil vi da gerne tilbyde vores hjælp. Bare fordi at nogle borgere finder på at bo lidt spredt fra hinanden, og fra det centrale sted hvorfra kommunens verden udgår, så er der jo ingen grund til at hele korthuset falder sammen.

Det er jo ikke alle borgere som har lyst til at bo som sild i en tønde, og indenfor kort radius af centraliseringens grundpiller. Vores koncept er netop lokal hjælp til lokale arbejdsopgaver. Med lokale hjemmeplejere i hele Danmark er vi i stand til at tilbyde timepriser som er markant lavere end de priser som er vist i ovenstående tabel over de officielle priser for hjemmepleje i Danmark.

I tabellen er det også interessant at bemærke at praktisk hjælp, altså helt enkle opgaver som tøjvask og indkøb, takseres til mellem 581 kr pr time og  326 kr. pr time. Det er forståeligt at opgaver der kræver en ekspertise og som indeholder noget seriøst ansvar for udførelsen af opgaven bør aflønnes til timepriser højere end ufaglært arbejde uden videre ansvar.

Men det er ikke hvad der er tale om her! Der skelnes mellem hjemmepleje og sygepleje. Og tallene i tabellen afspejler blot den almindelig hjemmepleje – den som ikke varetager noget som helst der har at gøre med sygepleje relaterede opgaver såsom at dosere medicin, pleje sår og lign. Altså er decideret sygepleje timer oftest højere end de tal der ses i tabellen.

For at få tildelt hjemmehjælp betalt af kommunen, kræver det, at din kommune vurderer, at du ikke er i stand til at klare dig selv uden hjælpen. Kommunen vurderer også, hvor meget hjælp du er berettiget til.

Det er dog stærkt begrænset hvad der kan opnås af visiteret hjælp. Nedskæringer og “effektiviseringer” , efterlader mange ældre med et rigid bureaukratisk system hvorfra det er mere end almindeligt svært at finde logik og menneskelighed. Løfter om færre regler, at fjerne bøvl og bureaukrati i ældreplejen skal man være optimistisk for at have tiltro til.

Muligheden for selv at betale for hjemmehjælp har tidligere været forbeholdt rige mennesker, da priser som er opkrævet for privat hjemmepleje tilsvare de priser som det offentlige betaler for hjemmepleje – jf ovenstående tabel. Således har et meget højt prisniveau på privat hjemmepleje udelukket mange for selv at kunne betale for supplerende hjemmepleje.

Priser privat hjemmepleje

Supplerende hjemmepleje
Pris hjemmepleje

Vores vejledning til vores freelancere når de skal fastsætte timepriser for hjemmepleje er at skelne til de officielle priser for hjemmepleje. Således at de ikke kommer til at underbyde priser alt for meget. Traditionelt har vores freelancere dog fastsat deres timepris meget tæt på mindsteløn.

De meget billige priser giver nye muligheder. Det er de færreste der har lyst eller råd til at benytte hjemmehjælp til andet og mere end det allermest nødvendige når priserne er ganske høje. Men når det nu er muligt at få hjemmehjælp til billig lav pris, giver det helt nye muligheder. Du har nu mulighed for at få hjælp til oplevelser som fremmer din livsglæde, dit gode humør, giver dig inspiration, tryghed, glæde.

Timepriser fra 158 kr. alt incl.
Cirka 120 kr efter servicefradrag !!!

Du bliver glad for vores priser!

Aktiviteter som du måske tidligere har fravalgt da du ikke var tryg nok til at gennemføre dem alene og ikke havde lyst/råd til at betale for hjælp hertil. Med billig pris på privat hjemmehjælp åbner der sig nye muligheder.

Vores koncept er meget enkelt. Billig lokal hjemmehjælp til glæde for alle. Også til glæde for miljøet da vores koncept er miljøvenligt. Du får en lokal privat hjemmehjælper på besøg som kan ordne alt det, du ikke selv har tid eller overskud til.

Da vi fungere uafhængig af visitation kan du sætte os til det meste! Hvad du end har brug for af hjælp til praktiske gøremål, rengøring. hjælp i haven, personlig pleje, ledsagerske etc.

Du kan benytte os til at varetage hele dit behov for hjemmepleje. Men det anbefales at du bruger os som supplement til den offentlige hjemmehjælp du er berettiget til.  Den hjemmehjælp som du er visiteret til er gratis.

Vi tilbyder Danmarks billigste priser på privat hjemmepleje. Således at det også for almindelige mennesker uden en større formue at opnå supplerende hjemmepleje. Pris for privat hjemmepleje igennem os er billig. Du kan nemt selv udregne prisen ved at indtaste dit postnummer. Herefter ser du alle de hjemmeplejere, som står til din rådighed og deres priser.

.

Priser privat hjemmepleje

 

Ydelse Dag Aftentillæg
kl. 17-23
Nattillæg
kl. 23-06
Lørdag
tillæg
Søn- & helligdag
tillæg
Praktisk hjælp og rengøring 400 kr./t. 50 kr./t. 50 kr./t. 50 kr./t. +50 %
Personlig pleje 500 kr./t. 50 kr./t. 50 kr./t. 50 kr./t. +50 %
Fysio- & ergoterapeut 500 kr./t. 50 kr./t. 50 kr./t. 50 kr./t. +50 %
Sygeplejerske 562 kr./t. 50 kr./t. 50 kr./t. 50 kr./t. +50 %

Vores freelancere fastsætter selv deres egne timepriser og de anførte priser er således blot vejledende. Vores priser starter fra 158 kr. pr time inklusiv alt – hvilket svarer til cirka 120 kr pr time efter servicefradrag.

Du kan også bruge din private hjemmehjælp til at få hjælp med madlavning. Din madhjælper kan lave mad alene i køkkenet, eller sammen med dig. Så kan du også undervejs måske selv lære noget nyt om madlavning. Du kan invitere gæster til middag og få din madhjælper til både at lave maden, anrette og serveremaden, ja sågar også at rydde af bordet og tage opvasken efterfølgende.

Priser privat hjemmepleje

Sådan optimeres din hjemmehjælp

Den hjælp man kan få betalt af kommunen, kaldes visiteret hjælp. Denne statsstøttede hjælp er konstant under pres og krav om effektivisering, besparelser. De enkelte kommuner søger derfor løbende at nedjustere frit valgs priserne og effektivisere hjemmeplejen. Dette typisk ved at presse såvel deres egne som de private leverandører  til at leverer flere ydelser indenfor den samme tid og gerne til reduceret pris.

Tilbage står dem som reelt har brug for hjemmepleje med et stort problem. For de kan ikke få den hjælp som de reelt har brug for. Og da slet ikke hjælp udover det som er basalt livsopholdende. Gøremål hvor du bliver inspireret, beriget, glad. Får øget din livskvalitet – eksempelvis et besøg på kunstmuseum, en byvandring, en gåtur i parken. Sådanne gøremål er det meget svært for visitatoren at give visiteret hjælp til, da det ganske enkelt ligger udenfor rammerne af hvad der er muligt.

Styrelsen for patientsikkerhed

Hvornår du bør benytte visiteret hjælp
Til alt hvad du overhovedet kan få visiteret. Ansøg om at få så meget visiteret hjælp som overhovedet muligt. Og ansøg gerne et par gange om året! Få hjælp fra nogle som kender til systemet og dine rettigheder. Eksempelvis en bisidder fra Ældresagen eller en af vores eksperter i visitation.

Tillægsydelser fra private leverandører
Benyt ikke de private leverandører som også leverer visiteret hjemmepleje når du selv skal betale. De priser som ses i tabellen er de priser som de private leverandører af hjemmepleje også typisk opkræver når borgen skal betale selv. Og de er jo urimelig dyre! I den udstrækning at du kan få kommunen til at betale for tillægsydelser fra private leverandører så sig endelig ja til alt.

Hjemmepleje fra os
Du kan benytte os til al din hjemmepleje. Nogle af vores kunder benytter os til al deres hjemmepleje. De har simpelthen opgivet visiteret hjælp da indsatsen for at opnår visiteret hjælp er høj og det som leveres er stressende, utilstrækkeligt og meget svingende i kvalitet.

De fleste af vores kunder benytter dog modellen at få alt den visiteret hjælp som kan opnås – og benytter denne til opgaver som kræver speciel viden eller kundskaber – eksempelvis at rense et sår, udskifte en stomipose, dosere medicin. Som supplement til den visiteret hjælp der kan opnås benytter vores kunder os til alt det som der ikke kan opnås visiteret hjælp til – rengøring, oprydning, tøjvask, indkøb, madlavning, hygge, gå en tur, tage på udflugt – alt det som er nødvendigt for at have et anstændigt seniorliv.

.

Bestil hjemmehjælp

Hvad kan vi hjælpe med?
Hjælp til borgere i eget hjem

Lokal billig hjemmepleje

ALT I HJEMMEPLEJE

Praktiske opgaver   Vinduespudsning  |  Opvask  |  Oprydning   Afrimning af fryser  | Gardinvask  | Indkøb   Havearbejde  Hjælp til at passe haven.  Det aktive liv Ledsagerske til aktiviteter | Gåtur i parken |  Hundeluftning  | Byvandring  | Tur på landet  | Tur til stranden | Tur i skoven   Personlig pleje  Hårvask  |  Lakeret negle  |  Plukke øjenbryn  |  Fodbad  | Fodmassage  |  Fodpleje  |  Toiletbesøg  | Kropspleje  |  Af- og påklædning.  Ferie og udflugter  Weekendophold | Sommerhus  | Kørsel  | Oplevelser.  Mobilitet  Løfte og bære  |  Bevæge sig omkring  |  Ændre kropsstilling  |  Muskelstyrke  |  Udholdenhed.  Mentale funktioner  Hukommelse |  Orienteringsevne  |  Kognitive funktioner |  Følelsesfunktioner  |  Problemløsning.  Visitation Hjælp til forberedelse  |  Hjælp til gennemførelse.  Madlavning Tilberedning af mad  | Indkøb og madlavning  |  Dække bord  |  Rydde bord  |  Varme mad  |  Bage  Serviceaftale Faste aftaler | Samme hjælper fra gang til gang  Rengøring Støvsuge | Gulvvask | Pudse vinduer | Opvask | Rengøre køleskab  |  Afkalkning af fliser   Vasketøj Vasketøj  | Strygning | Presning | Sammenfoldning | Lægge på plads

faq
Oversigt helpers LOKALE HJÆLPERE
Vinduespudsning  |  Opvask  |  Oprydning   Afrimning af fryser  | Gardinvask  | Indkøb Havearbejde  Hjælp til at passe haven | Græsslåning | Hækkeklipning  Det aktive liv Ledsagerske til aktiviteter | Gåtur i parken |  Hundeluftning  | Byvandring  | Tur på landet  | Tur til stranden | Tur i skoven   Personlig pleje  Hårvask  |  Lakeret negle  |  Plukke øjenbryn  |  Fodbad  | Fodmassage  |  Fodpleje  |  Toiletbesøg  | Kropspleje  |  Af- og påklædning.   Ferie og udflugter  Weekendophold | Sommerhus  | Kørsel  | Oplevelser.   Mobilitet  Løfte og bære  |  Bevæge sig omkring  |  Ændre kropsstilling  |  Muskelstyrke  |  Udholdenhed.   Mentale funktioner  Hukommelse |  Orienteringsevne  |  Kognitive funktioner |  Følelsesfunktioner  |  Problemløsning.   Visitation Hjælp til forberedelse  |  Hjælp til gennemførelse.   Madlavning Tilberedning af mad  | Indkøb og madlavning  |  Dække bord  |  Rydde bord  |  Varme mad  |  Bage   Serviceaftale Faste aftaler | Samme hjælper fra gang til gang   Rengøring Støvsuge | Gulvvask | Pudse vinduer | Opvask | Rengøre køleskab  |  Afkalkning af fliser    Vasketøj  Strygning | Presning | Sammenfoldning | Lægge på plads.
tilbud FÅ ET TILBUD
KALENDER

SERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service