BPA ⇒ Borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance, BPA

Borgerstyret personlig assistance
Serviceloven §96

Loven om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) giver mennesker med betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mulighed for at få bevilliget tilskud fra kommunen efter servicelovens §96 til ansættelse af en eller flere hjælpere. En BPA kan tildeles fra få timer om dagen og helt op til 24 timer i døgnet. Tildeles du en BPA-ordning, skal du ansætte et hold hjælpere. Dermed er du så arbejdsleder og arbejdsgiver for dine hjælpere.

Du kan også vælge i stedet at indgå en aftale om at overføre bevillingen til os og vil vil så påtage sig opgaven som arbejdsgiver. Du fortsætter som arbejdsleder, hvis du vælger at overdrage arbejdsgiveransvaret til os. Det betyder, at du selv står for den daglige drift af din BPA-ordning. Vi sørger derimod for udbetaling af pension, løn og løn ved sygdom, tegner forsikring til dine hjælpere og finder vikarer til dækning ved sygdom. Vi laver desuden årsregnskab og sygdomsfakturering for dig.

Borgerstyret personlig assistance, BPA

Borgerstyret personlig assistance
Sådan foregår det

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte assistenter. Du skal have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp for at få en BPA-ordning, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp. For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller forening skal du dog alene være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.

Du kan ansøge om borgerstyret personlig assistance (BPA) hos kommunen, som afgør, om du kan få BPA. Kommunens udmåling af omkostninger til ansættelse af hjælpere til BPA skal ske på samme vilkår uanset, om du selv er arbejdsgiver, eller om du har overført bevillingen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

Kommunen skal udmåle en bevilling, som:

 • gør det muligt for dig at ansætte og fastholde de nødvendige hjælpere
 • vurderes individuelt og dækker dit personlige hjælpebehov
 • sikrer passende faglige kvalifikationer hos dine hjælpere
 • tager hensyn til dine behov i løbet af døgnet og ugen.

Det er ikke hensigten, at du skal have hverken personlige udgifter eller personlige indtægter ved at have en BPA-ordning. Pengene udbetales månedsvis. En del af omkostningerne, fx til forsikringer, løn under sygdom mv. dækkes dog efter regning.

Borgerstyret personlig assistance, BPA

Borgerstyret personlig assistance
Vi hjælper gerne

Det er dig, der vælger, om du ønsker at være arbejdsgiver for hjælperne, eller du hellere vil indgå en aftale om at overføre bevillingen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der vil påtage sig opgaven. Hvis du vælger at indgå aftale med os vil vi hjælpe dig hele vejen igennem, med alt hvad vi kan.

Kommunen kan rådgive dig om det ansvar, regler og de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver. Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiveropgaven ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage en bevilling til BPA. Vi tilbyder ved overdragelse af arbejdsgiveransvar at varetage følgende:

 • Fast kontaktpersons ordning
 • Vikardækning døgnet rundt
 • Booking igennem vores bookings system
 • Overblik over medarbejdernes vagtplan
 • Forsikring af hjælperne
 • Barselsfond og feriekonto
 • Udbetaling af løn og pension til hjælpere (løn bestemmes af din kommune og bevilling)
 • Vejledning, information og rådgivning i arbejdslederrollen
 • Ansættelses kontrakter og opsigelser på dine hjælpere
 • Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne
 • Det er altid borgeren med BPA-ordning, som bestemmer, hvilke hjælpere der skal ansættes og hvornår, samt hvilke hjælpere der evt. skal opsiges
 • I forbindelse med en opsigelse kan vi hjælpe i en konflikthåndteringsproces, hvis der er behov for det.
 • Håndtering af barsel og sygedagpenge
 • indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP
 • gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger.
 • En gang årligt skal den, der har arbejdsgiveransvaret, lave et regnskab, som sammenholdes med budgettet.Desuden skal der årligt udarbejdes et regnskab for udmålte og forbrugte timer.Hvis du selv er arbejdsgiver for dine hjælpere, og kommunen varetager lønadministrationen, skal kommunen udarbejde regnskabet.Penge til uforbrugte timer skal du som udgangspunkt betale tilbage til kommunen. Dog er der mulighed for at overføre til fx ferie, kurser, familiesammenkomster, sportsaktiviteter eller lignende i det efterfølgende år, hvis du indgår aftale med kommunen om det.

Hvis du har overført tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en virksomhed, skal du stadig kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne. Ved arbejdsleder forstås normalt, at du skal tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne. Dine ansvarsområder som arbejdsleder er b.la:

 • Vagtplanlægning
 • Løbende opdatering af timeregistrering af hjælpere
 • Personale møder
 • Ansættelse af hjælpere
 • Beslutning om ansættelse
 • Afskedigelse af dine hjælpere – praktiske og juridiske opgaver forbundet med ansættelse og afskedigelse af hjælper
 • varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne
 • udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce
 • udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler
 • varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne
 • afholde medarbejderudviklingssamtaler.

Vores målsætning er at kende dit behov og vi vil fokusere på og tage udgangspunkt i dine ønsker og behov og derved skabe stabilitet og tryghed samt en ordning, der fungerer og gør din hverdag så optimal som muligt. Desuden har du altid den samme kontaktperson hos os. Så uanset hvornår du kontakter os, vil du opleve, at vi kender din situation og ved, hvordan dit hjælperhold og din dagligdag fungerer.

Borgerstyret personlig assistance, BPA

Hvad kan vi hjælpe med?
Hjælp til borgere i eget hjem

LÆS MERE
BPA YDELSER
BPA MEDARBEJDER
ARBEJDSGIVERANSVAR
GODKENDTE LEVERANDØRER
BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

Senior hjælp, hjemmehjælp
HJEMMEPLEJE
Hjemmepleje ydelser der tilbydes
SERVICES
Priser og vilkår
PRISER
Bestil hjemmehjælp, hjemmepleje
BESTILLING
Serviceaftale
SERVICEAFTALE
Hjemmepleje hele Danmark
HELPERE
Hjælp til det aktive liv
MOBILITET
Hjælp til madlavning for pensionister
MADLAVNING
Hjælp til vasketøj
VASKETØJ
Hjælp til visitation
VISITATION
Fritvalgsdatabasen, frit valg hjemmepleje
FRITVALG
Borgerstyret personlig assistance, BPA
BPA
Hjemmehjælp - Personlig pleje
PLEJE
Hjemmepleje kalender
KALENDER
Hjemmepleje demens
DEMENS
Tilsyn hjemmepleje
TILSYN
Support havehjælp FAQ
FAQ
Support
SUPPORT
Oversigt helpers

Danmarkskort

Services

Vinduespudsning  |  Opvask  |  Oprydning   Afrimning af fryser  | Gardinvask  | Indkøb HAVEARBEJDE  Hjælp til at passe haven | Græsslåning | Hækkeklipning  DET AKTIVE LIV Ledsagerske til aktiviteter | Gåtur i parken |  Hundeluftning  | Byvandring  | Tur på landet  | Tur til stranden | Tur i skoven   PERSONLIG PLEJE  Hårvask  |  Lakeret negle  |  Plukke øjenbryn  |  Fodbad  | Fodmassage  |  Fodpleje  |  Toiletbesøg  | Kropspleje  |  Af- og påklædning.   FERIE OG UDFLUGTER  Weekendophold | Sommerhus  | Kørsel  | Oplevelser.   MOBILITET  Løfte og bære  |  Bevæge sig omkring  |  Ændre kropsstilling  |  Muskelstyrke  |  Udholdenhed.   MENTALE FUNKTIONER  Hukommelse |  Orienteringsevne  |  Kognitive funktioner |  Følelsesfunktioner  |  Problemløsning.   VISITATION Hjælp til forberedelse  |  Hjælp til gennemførelse.   MADLAVNING Tilberedning af mad  | Indkøb og madlavning  |  Dække bord  |  Rydde bord  |  Varme mad  |  Bage   SERVICEAFTALE Faste aftaler | Samme hjælper fra gang til gang   RENGØRING Støvsuge | Gulvvask | Pudse vinduer | Opvask | Rengøre køleskab  |  Afkalkning af fliser    VASKETØJ  Strygning | Presning | Sammenfoldning | Lægge på plads.
KALENDER
SERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service