Havearbejde ⇒ Biodiversitet | Sådan ser ukrudtet ud

Bliv ven med dit ukrudt

Billig lokal havehjælp
Sådan ser ukrudtet ud

Er de grønne skud ukrudt eller planter? Få styr på, hvordan nogle af de mest almindelige ukrudtstyper i danske haver ser ud i denne billedserie. Når du kender ukrudt kan du bedre selv bestemme hvilke former for ukrudt du måske har lyst til at beholde, måske ligefrem dyrke mere ukrudt – det er trods alt gratis og meget fremmende for biodiversiteten at din have er mangfoldig.

Ukrudt anemone Anemone, blå
Den vilde blå anemone (Hepatica nobilis) blomstrer som en af de første blomster i foråret. Den vokser fåtalligt i naturen. I plantecentre kan man dog købe både den danske blå anemone, og den lidt lysere ungarske blå anemone, der nok er mere almindelig. Den blå blomst formerer sig ved frø som ligger i de olieholdige frugtstilke. Olien elsker myrerne, der stjæler frøene og derved spredes de. Planten har tidlige været brugt i naturmedicin, men som alle andre arter af anemoner er den blå anemone giftig.
Ukrudt Agersnerle Agersnerle
(Convolvulus arvensis) Agersnerlen har lange, slyngende stængler, rosa, tragtformede blomster og små, spydformede, grønne blade.Den blomstrer fra juni til september og vokser ofte sammen med stauder og buske.
Ukrudt Agerstedmoderblomst Agerstedmoderblomst
(Viola arvensis), er almindeligt vildtvoksende i Danmark, hvor den optræder som ukrudt i marker og haver. Agerstedmoderblomsten er 1-2 årig, 5-30 cm høj urt, der vokser på næringsrig jord. Arten danner naturlige hybrider med alm. stedmoderblomst. Den har opstigende vækst med spinkle stængler. Blomstringen sker i maj-oktober, og blomsterne har hvid-gule kronblade og smalle bægerblade. Frugten er en kapsel, der rummer mange, spiredygtige frø.
Akeleje ukrudt Akeleje
(Aquilegia) anses som en staude, men kan også være ukrudt da den er en vild blomst som sår  sig selv og kan skifte farve fra hvid til mørkeblå. Blomsterne er meget  populære blandt bier og andre nytteinsekter. Akeleje blomstrer i foråret mens blomsterløgene er ved at afblomstre og resten af haven endnu ikke er begyndt at spire for alvor. Akeleje giver altså noget smukt at kigge på i den forårsperiode, hvor resten af haven stadig ligger i dvale. Akelejer findes i et væld af farver og er faktisk ofte tofarvede i lyse og mørke nuancer. 
Ukrudt Arve rød Arve, rød. 
(Anagallis arvensis) er emblem for (og giver navn til) den fiktive helt Den røde Pimpernel, titelpersonen i romaner af Emmuska Orczy. Rød Arve med røde kronblade er meget almindelig. Blå Arve (Anagallis arvensis) med blå kronblade er mere sjælden. Arten er kendt for blomster, der kun er åbne i solskin. Blomstringen sker i juli-september.
Ukrudt Brandbæger Brandbæger
(Senecio vulgaris) Alm. brandbæger er 10-30 cm høj, når den er udvokset, og har små, gule, mælkebøttelignende blomster. Når den kommer op ad jorden som kimplante, er dens blade lancetformede og ca. 6-8 mm lange. Den kan hurtigt sprede sig, for den producerer op til 7.000 frø pr. plante. Hele planten er giftig.
Ukrudt Burresnerre Burresnerre
(Galium aparine) Når burresnerre kommer op fra jorden som kimplante, har den 4 små blade samlet i midten og 2 større blade i hver sin side.Fuldt udvokset er den 30-100 cm høj og har hvide blomster, når den blomstrer fra juni til september. Både blade og stængler er behårede, og planten klæber sig nemt fast på fx tøj, hud, dyr og andre planter.
Ukrudt Canadisk bakkestjerne Canadisk bakkestjerne
(Conyza canadensis) er en 30-60 cm høj urt med en slank, opret vækst. Stænglerne er glatte eller lidt ru, og de bærer spredte blade. Blomstringen sker i juli-august, hvor de små kurveblomster er samlet i grenede toppe. Arten betragtes som en invasiv art i Danmark og er på Naturstyrelsens sortliste, hvor det vurderes at den “kan bekæmpes lokalt til acceptabelt niveau, men kan ikke udryddes nationalt”. Canadisk bakkestjerne er modstandsdygtig overfor glyphosat (“Round-up”®), og derfor breder den sig, hvor man bruger dette middel.
Ukrudt Ensidig klokke Ensidig klokke
(Campanula rapunculoides) er en 20-60 cm høj urt. Knoldene er næringsrige, og planten har derfor været dyrket som fødemiddel. Ensidig klokke er en flerårig urt med en stiv, opret vækst. Stænglerne er afrundet firkantede med stive hår. Blomstringen sker i juni-september, og de blåviolette blomsterne sidder i en klase fra bladhjørnerne. Frugten er en håret kapsel med mange frø.
Ukrudt Ferskenpileurt Ferskenpileurt
(Persicaria maculosa), er en 30-80 cm høj urt, der vokser på næringsrig og ofte fugtig bund. Ferskenpileurt har opstigende vækst. Stænglerne er glatte og runde. Blomstring sker i juli-oktober, hvor man kan finde blomsterne siddende samlet i kompakte aks fra bladhjørnerne. De enkelte blomster er rosenrøde.
Ukrudt Digitalis Fingerbøl
(Digitalis) er høje, elegante blomsteraks. Det er en 2-årig plante, som godt kan lide at vandre rundt i haven og dukke op på uventede steder. Fingerbøl sår sig selv, så det er nye planter, der dukker op, mens de ældre går til. Fingerbøl er nem at frøformere. Men hvis du ikke har erfaring med 2-årige planter, kan processen godt være lidt af en prøvelse. Der går nemlig et helt år, før du kan glæde dig over blomsterne.
Ukrudt Fuglegræs Fuglegræs, alm
(Stellaria media) er en 10-30 cm høj urt, der vokser på næringsrig jord. Planten hedder Fuglegræs, fordi den er yndet af især hønsefugle. Blomstringen kan foregå hele året, når blot temperaturen er over 5°C. De enkelte blomster sidder i bladhjørnerne. De har hvide, dybt kløvede kronblade og grønne bægerblade, som når længere ud end kronbladene. Frøene passerer uskadt igennem fuglens fordøjelse, for de spredes effektivt, hvor der går høns. Almindelig fuglegræs er nitrofyt, hvilket betyder, at den er indikatorplante for kvælstofrige jordtyper. Indikatorplanter er planter, som afslører forskellige træk ved den jord, de vokser i. Planten kan spises.
Ukrudt følfod Følfod
De første følfod (Tussilago farfara) blomstre tidligt forår. Følfod minder meget om mælkebøtten og man har da også tidligere tilberedt blomsterne på samme måde som mælebøtter, men forskning tyder på at de ikke er helt sunde at indtage. Men smukke er de på skrænten, i vejkanten og massevis af andre steder hvor de byder foråret velkommen.
Ukrudt gederams Gederams, alm.
(Chamaenerion) Almindelig gederams har 4 æggeformede blade og er 2-7 mm lang som tidlig plante. Fuld udvokset er den 30-50 cm høj og har små, lyslilla blomster. Navnet Gederams menes at være afledt af at plantens frøkapsler, med frøens flyvehår, minder om et gedebukkeskæg. Gederams er en såkaldt nitratplante, da den elsker jordbund, som er særligt nitratholdig. Disse forhold træffes især efter skovrydninger og skovbrande, da nedbrydningen af nåle, kvas og humus øger næringen i jorden. Gederams kendes let på sine store bestande af rødviolette blomster i juli og august. Gederams besøges flittigt af sommerfugle og humlebier, der tiltrækkes af plantens nektar.
Ukrudt Glat dueurt Glat dueurt
(Epilobium montanum) er en flerårig urt med en opret vækst. Det første år danner planten en bladroset. Senere skyder stænglerne til vejrs enkeltvis. Blomstringen sker i juni-september, hvor man ser de enlige, lyserøde blomster ved de yderste bladhjørner. Frugterne er aflange kapsler med mange frø.
Ukrudt Gråbynke Gråbynke
(Artemisia vulgaris), er en høj flerårig urt med en stift opret vækst. Stænglerne er furede og ofte rødligt anløbne. Blomstringen sker i juli-august. De bittesmå blomster er samlet i små, oprette kurve. Kronbladene er rødlige eller gule. Frøene er ganske små. Hele planten lugter kraftigt af æteriske olier. På grund af indholdet af bitterstoffer (først og fremmest tanniner) har udtræk af Gråbynke været brugt som ormemiddel. I dag bruges den af og til i opskrifter på bjesk (kryddersnaps).
Ukrudt Gærdesnerle Gærdesnerle
(Calystegia sepium), er flerårig urt med en slyngende vækst. Blomstringen sker i juli-september, hvor man ser de store, hvide tragtformede blomster sidde enkeltvis ved bladhjørnerne. Frugten er en kapsel med få frø. Stængler slår rod, hvor de berører jorden vedvarende.
Ukrudt Hvidmelet Gåsefod Hvidmelet Gåsefod
(Chenopodium album) er en 30-70 cm høj urt med furede stængler. Planten blomstrer fra juni til september. Blomsterstanden er ofte et grenet aks. Rodnettet består af nogle få, grove hovedrødder og en stor mængde siderødder, som når langt ned og vidt ud. Hvidmelet Gåsefod kan spises dampet som spinat. Hver plante danner mængder af frø, som er rige på protein, A-vitamin, calcium, fosfor og kalium. Det gør den til et godt foder for fjerkræ, som gerne æder både blade og frø.
Ukrudt Hyrdetaske Hyrdetaske
(Capsella bursa-pastoris) er en 2-70 cm høj urt, med op til 64.000 spiredygtige frø for hver eneste plante. Det gør, sammen med den lange blomstringstid, at Hyrdetaske er blandt de mest almindelige ukrudtsplanter. Blomstringen sker i april-oktober. De enkelte blomster er små og har hvide kronblade. Frø, blade og rødder er spiselige, og i Kina bliver planten dyrket som nytteplante. De friske, grønne kapsler er eftertragtede af småfugle, og det gør planten til et godt fodertilskud for burfugle. Hvis man strør frøene på vandoverfladen, vil det bidrage til at mindske antallet af myggelarver i vandet.
Ukrudt Hønsetarm Hønsetarm, alm.
(Cerastium fontanum) Bladene på hønsetarm ligner nærmest 2 pagajer, der ligger på tværs af hinanden, når ukrudtsplanten dukker op af jorden. Den har hår overalt og er 10-30 cm høj fuldt udvokset, hvor den har hvide blomster.
Ukrudt kløver Kløver
(Trifolium) er en planteslægt med ca. 300 arter, der er udbredt i alle tempererede egne, men med centre i Middelhavsområdet, Etiopien, Californien og Chile. Det er en- eller flerårige, urteagtige planter med trekoblede eller (sjældnere) uligefinnede blade. Småbladene er oftest tandede. Blomsterne er samlet i siddende eller hængende hoveder eller korte klaser, men arter med enlige blomster findes. De enkelte blomster er uregelmæssige (ærteblomster) med purpurrøde, hvide eller gule kronblade. Frugterne er små bælge med nogle få frø i hver. Det meste kløver er spiseligt ukrudt.
Agropyron repens Kvikgræs
(Elymus repens) Kvikgræs, også benævnt Senegræs samt almindelig Kvik er en 30-100 cm høj, ranglet plante med tynde blade med et blomsteraks, der minder lidt om korn.Kvikgræs kan være svært at bekæmpe, da dens rødder vokser sammen med andre planters rødder.I det tilfælde er den bedste måde at slippe af med kvikgræs på at grave de andre planter op og fjerne kvikgræssets rødder fra plantens rødder.
Ukrudt Lugtløs kamille Lugtløs kamille
(Tripleurospermum perforatum) har siden oldtiden været anvendt som lægeplante. Lugtløs Kamille ligner Strand-Kamille, men har brodspidsede bladafsnit og er uden forveddet stængel ved basis. Den indeholder antiseptisk virkende olier, og har sammen med andre kamillearter været anvendt siden oldtiden, bl.a. mod ringorm, hævelser og øjensmerter. Desuden er den en farveplante, der giver gul farve. Blomstringen sker i juni-november, og blomsterne er rørformede, gule skiveblomster og tungeformede, hvide randkroner.
Ukrudt Lægejordrøg Lægejordrøg
(Fumaria officinalis), er en 10-60 cm høj, blågrøn urt, der indeholder alkaloider, som har dæmpende virkning på menneskers nervesystem (sml. Opiumvalmue). Stænglerne er tynde og skrøbelige, og de er glatte ligesom bladene. Blomstringen sker i maj-september, hvor man ser de lyserøde blomster sidde samlet i klaser. Planten hedder lægejordrøg, fordi den har været brugt medicinsk. Indholdet af bedøvende stoffer blev givet til patienten ved af afbrænde planten under vedkommendes hoved (deraf navnet Jordrøg).
Ukrudt Markforglemmigej Markforglemmigej
(Myosotis arvensis), er en 20-40 cm høj urt, der foretrækker næringsrige lerjorde. Stænglerne er tæt hårede, runde i tværsnit og ofte lidt brunrødt anløbne. Bladene sidder spredt, og bBlomstringen sker i maj-juni. De enkelte blomster er femtallige og regelmæssige med hulkravede, lyseblå (sjældnere: lyserøde) kronblade.
Ukrudt Markærenpris Markærenpris
(Veronica arvensis), er en 3-20 cm høj urt, med en opstigende vækst. Stænglerne er oftest forgrenede, og de er forsynet med ret stive hår. Bladene sidder modsat og de er ægformede med groft takket rand. Blomstringen sker i april-august, hvor man finder mørkeblå blomster siddende i endestillede, løse klaser. Frugterne er kapsler med flade frø, som spirer særdeles villigt.
Ukrudt mælkebøtte Mælkebøtte
(Taraxacum officinale) Almindelige mælkebøtter er 15-45 cm høje og har en lang stængel med mælkesaft, grønne, takkede blade og en gul blomst.Ved frømodningen bliver blomsten omdannet til flere hundrede hvide frø, der nemt spreder sig med vinden.
Ukrudt brændenælde Nælde, stor. Brændenælde
(Urtica dioica) Brændenælder kan blive op til 2 meter høje og har firkantede, ru stængler.De savtakkede, mørkegrønne blade er 5-16 cm lange og er ægge-, hjerteformede. Både stængler og blade har stive hår. Brændenælder vokser især i kvælstofrig jord.
Ukrudt liden nælde Nælde, liden.
(Urtica urens) ligner stor nælde, men bladene er kun op til 6 cm lange og afrundede (ikke spidse). Arten er indikatorplante for højt kvælstofindhold i jorden. Blade og stængler har brændhår med myresyre. Planterne er sambo, dvs. at de både bærer hanlige og hunlige blomster på samme plante. Blomstringen sker i juni-oktober. Frugterne er nødder.
Ukrudt padderokke Padderokke
(Equisetum) Padderokker dukker op af jorden og mellem fliser i det tidlige forår. Først er den bare en stængel, og senere spirer grønne skud frem, så planten minder om et lille grantræ.Ager-paderokken, som den også kaldes, bliver op til 20-40 cm høj.
Ukrudt Ramsløg Ramsløg
(Allium ursinum), er en 25-40 cm høj, flerårig urt med en kraftig lugt, der findes i næringsrige skove. Bladene kan anvendes som krydderi som hvidløg, kinaløg eller forårsløg og alle dele af planten kan tilberedes til salater, supper, brød, pasta, osv. Ramsløg kan også bruges som konserveringsmiddel idet den har en meget stærk antibakteriel effekt. Ramsløg kan forveksles med høsttidløs og liljekonval, der begge er giftige.
Ukrudt Rapgræs Rapgræs, Enårig
(Poa annua) er 3-30 cm højt græs, der vokser næsten overalt på åben jord. Planten er afhængig af rigeligt kvælstof. Den er derfor et fingerpeg om næringsrig jord. Dette og evnen til at danne modent frø hele året har gjort arten udbredt. Enårig rapgræs har korte og opstigende stængler. Bladene er bølgede på tværs med en tydelig fure langs midten og en bådformet spids.
Ukrudt Rød arve Rød arve
(Anagallis arvensis) Rød arve er blot 3,5 mm stor, når den bryder op ad jordoverfladen med blade, der er nærmest æggeformede og glatte.Ukrudtsplanten kan blive op til 20 cm høj og har en firkantet stængel og rødlige blomster, mens bladene har rødbrune prikker på undersiden.
Ukrudt Skvalderkål Skvalderkål
(Aegopodium podagraria) Skvalderkål har en glat og furet stængel og har mange, glatte blade siddende tæt på hinanden.Den kan blive op til en meter høj, men er ofte meget lavere. I juli blomstrer den med små, hvide blomster.Planten er spiselig, og de unge skud er ganske velsmagende i f.eks. salater. Hele planten har en svagt krydret lugt og smag. Den blev tidligere anset for et virksomt middel mod gigt, især podagra – deraf navnet “podagraria”. Skvalderkål kan bruges til farvning af uldgarn.
Ukrudt Snerlepileurt Snerlepileurt
(Fallopia convolvulus), har en slyngende vækst. Frøene minder en del om Boghvedes frø, og de er fundet i så store mængder ved bopladser fra yngre stenalder, at man formoder, planten har været dyrket som afgrøde. Stænglerne er hårløse og en smule kantede i tværsnit. Blomstringen sker i juli-september.
Ukrudt Sort natskygge Sort natskygge
(Solanum nigrum) er en mellemstor plante med en 30-60 cm høj, opret stængel. Planten kendes især på de store sorte bær. Tværmål på blomst ca. 5-10 mm. Frøproduktion: Op til ca. 500 frø pr. plante. Blomstringen sker i juli-oktober, med hvide blomster.
Ukrudt Spergel Spergel
(Spergula arvensis), er en 10-30 cm høj urt, der især vokser på sandet, næringsfattig jord. Plantens hurtige spiring og dens evne til at leve i sandet jord har gjort den til et velkendt ukrudt. Spergel er etårig med spinkle stængler som er lidt klæbrige. Blomstringen sker i juni-september, hvor man kan finde de små, hvide blomster i kvaste. De mange frø har af og til en smal vinge.
Ukrudt Storkronet ærenpris Storkronet ærenpris
(Veronica persica) er en énårig urt med 15-30 cm lange, nedliggende til opstigende stængler, sådan at en enkelt plante kan danne en lille, tæt måtte. Blomstringen sker i to perioder: april-maj og september-oktober. Blomsterne sidder enkeltvis på lange stilke fra bladhjørnerne. De er lyseblå med mørkeblå striber. Frugterne er hjerteformede kapsler med mange frø.
Ukrudt Svinemælde Svinemælde
(Atriplex patula), er en 20-70 cm høj urt, med en opret og busket vækst. Stænglerne er stive og furede, og de føles glatte, selv om de er beklædt med fine hår. Blomstringen sker i juli-september, hvor de små blomster sidder samlet i små stande. Frugterne er flade nødder, som spirer meget nemt.
Ukrudt Svinemælk Svinemælk, alm.
Almindelig Svinemælk (Sonchus oleraceus) også kendt som Marietidsel er en enårig, 25-100 cm høj urt, med matgrønne til forskel fra Ru Svinemælk, der har skinnende blade. De bleggule blomsterkurve er omkring to centimeter i diameter. Alle dele af planten indeholder hvid mælkesaft. Denne art trives på samme slags steder som den ret så vellignende Ru Svinemælk. Svinemælken er velegnet som dyrefoder. Tidligere blev den også brugt som lægemiddel.
Ukrudt tidsel Tidsel
(Carduus) Tidsler, eller agertidsler og horsetidsel som ukrudtsplanten også hedder, har stive, furede stængler og tandede, stikkende blade.Tidsler blomstrer i august-september og har små, lilla blomster.Slægten Bladhovedtidsel (Cirsium) – eller bare Tidsel – er en slægt med ca. 200 arter. Det er én-, to- eller flerårige, urteagtige planter, som er stærkt tornede. Blomsterne er samlet i endestillede stande med én til flere kurve i hver. Kurvene består af rørformede enkeltblomster, som er lyserøde, røde eller gule.
Ukrudt Tusindfryd Tusindfryd
(Bellis perennis) Tusindfryd bliver 5-15 cm høj og vokser i mange, danske græsplæner. Den hvide-gule blomst minder om en marguerit i miniudgave. Tusindfryd kan luges væk, hvis du ikke ønsker den i plænen. Bellis eller tusindfryd blomstrer fra marts og langt hen i efteråret.
Ukrudt Vejbred Vejbred
(Plantago) er en planteslægt med ca. 200 arter. Slægtens planter har rosetstillede, helrandede og buenervede blade. Blomsterne sidder i aks- eller hovedformede stande. De enkelte blomster er små med udstående kronbladflige. Meget vejbred er spiseligt ukrudt.
Ukrudt Vejbred, Glat Vejbred, Glat.
(Plantago major) er en 10-30 cm høj urt, som indeholder en slim, der anvendes i naturmedicin som ingrediens hostesaft. På norsk kaldes den groblad pga sine sårhelende egenskaber, mens indianerne i Nordamerika kaldte den den hvide mands fodspor, fordi den ankom med de hvide. romerske soldater brugte bladene mod sår og ømme fødder efter lange marcher. Den har også været regnet som betændelsesdæmpende, og indeholder blandt andet antioxidanter (flavonoider). Bladene kan spises i som fx salat. Blomstringen sker i juni-september.
Ukrudt vild kørvel Vild kørvel
(Anthriscus sylvestris) er en toårig plante, som bliver op til 1,5 meter høj. Vild kørvel er almindelig langs veje, på jernbaneskrænter, enge, i lyse skove og hegn. Den blomstrer i maj og juni.

Ukrudt Vejpileurt Vejpileurt
(Polygonum aviculare) er en urt med nedliggende stængler, der er op til en meter lange. Alm. Pileurt har frø som er meget søgt af spurve. Navnet skrives også Vej-Pileurt. Blomstringen sker i juni-oktober, og de bittesmå, grønne eller lidt rødlige blomster sidder samlet i stande ved bladhjørnerne. Frugterne er nødder.
Ukrudt Vorterod Vorterod
(Facaria verna) Vorterod har hjerteformede, mørkegrønne blade med bugtet rand og fine smørgule blomster, der dukker op i april-maj. Den bliver 10-30 cm høj og har glatte stængler.

Servicehelper havehjælp
Billig lokal havehjælp

Vores koncept er enkelt. Vi levere lokal billig havehjælp til alle former for havearbejde. Du finder og booker selv nemt din lokale havehjælp ved at indtaste dit postnr og hvornår du ønsker service. Du ser herefter overblik over havefolk som står til din rådighed. Du bliver glad for vores priser! Vi hører så absolut til blandt Danmarks bedste og billigste havehjælp.

Ukrudt og biodiversitet

Servicehelper havehjælp
Havens kalender

Vores koncept er enkelt. Vi levere lokal billig havehjælp til alle former for havearbejde. Du finder og booker selv nemt din lokale havehjælp ved at indtaste dit postnr og hvornår du ønsker service. Du kan få udført alle former for havearbejde. Service udføres indendørs som udendørs. Vores Helpers er servicemindede mennesker med praktisk sans og flair for havearbejde. Du kan få slået græs, klippet hæk, luget ukrudt, alle former for havearbejde.

Skønt vi således beskæftiger os med at hjælpe folk med blandt andet at få styr på ukrudtet, luger massevis af kilometrer beder og indkørsler og havestiler hvert eneste år så har vi også en stor kærlighed til ukrudt. Fordi det kan betale sig at blive ven med sit ukrudt! Læs eventuelt vores artikel om biodiversitet, hvor vi fortæller hvorfor det er rigtig godt både for dit og naturens helbred at du bliver ven med dit ukrudt.

HAVENS KALENDER
JAN   FEB   MARTS   APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUG  SEP  OKT   NOV  DEC

Havens kalender
Bestil haveservice
Book selv
Haveservice
Book via os
Landsdækkende haveservice
Lokal hjælp
Ydelser, serices, alt havehjælp tilbydes
Ydelser
Priser og vilkår
Priser
Haveservice ydelser
Ledige jobs
Om os
Om os
Support havehjælp FAQ
Faq
Support
Kontakt

Services

Fjerne ukrudt • Feje • Rive • Vande planter og blomster • Bortskaffe haveaffald • Oprydning i haven • Få fjernet haveaffald • Praktisk hjælp i haven   Beskæring   Beskæring af busk Beskæring af hæk • Beskæring af træer • Beskæring af frugttræer • Formgivning • Foryngelse • Beskæring af røn • Egetræ • Bøgetræ • Ahorn • Nøddetræ • Birketræ • Troldhassel   Græsslåning  Kantklipning •. Kantklipper • Kanttrimmer • Græstrimmer • Slåning af græsarealer   Hækkeklipning  Klippe hæk på top • Skånsom hækkeklip • Hækklipning • Bøgehæk klippes • Klippe hæk   Ukrudtsbekæmpelse  Luge ukrudt • Fjerne mælkebøtter • Luge mellem fliser • Luge i urtehaven • Fjerne ukrudt i indkørsel • Ukrudtsdug • Fiberdug • Fibertex • Ukrudtsdug   Fælde træ  Træfældning • Skære grene • Kløve brænde • Komposthåndtering •  Beskære træer   Stubfræsning  Drivhus • Beplantning • Bestøvning • Podning   Serviceaftale  Regelmæssig service • Ejendomsservice •  Vedligeholdelse af grønne arealer • Regelmæssige havehjælp  Belægning Mindre anlægsopgaver • Afgrænsning af bed • Støttemur • Fliser • Sti • Terrasse • Indkørsel • Nedgravning af trampolin • Nedgravning af faskine • Få fjernet jord Haveaffald  Afhente haveaffald • Kompost • Flishugger Biodiversitet  Den vilde have • Spiseligt ukrudt • Den stressfri have • Høste frø
KALENDER

SERVICEHELPER
Vi gør det nemt at bestille service

SERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service