Havearbejde ⇒ FAQ | Hvor lang tid tager havearbejde?

Udregn tid havearbejde
SeniorCleangarden

Hvor lang tid tager det egentlig
.. at klippe en hæk eller slå en græsplæne?

Vores helpers planlægger deres arbejdsdage efter de bestillinger de modtager. Hvis en opgave tager længere tid end booket, kan du derfor, som regel, ikke forvente at være i stand til at forlænge tiden den pågældende dag. Helperen skal normalt videre til den næste opgave. Selvfølgelig kan du altid booke ekstra timer til et andet tidspunkt. Hvis der er derimod er bestilt for meget tid og din helper afslutter de planlagte opgaver før tidens udløb, kan du frit vælge at få din hjælper til at udfylde tiden med flere opgaver.

Vores system fungerer på den måde at du bestiller timer efter eget valg. Dette enkle system med lave timepriser er bedst og billigst til langt de fleste opgaver. Ønsker du i stedet en fast pris på en opgave – fx hvad koster det at få klippet min hæk – kan du henvende dig til firmaet “Service Inde og Ude – der tilbyder fast pris på diverse haveopgaver.

En god beskrivelse af opgaven er med til at sikre at det bestilte antal timer stemmer overens med opgavens karakter. Når vi modtager din bestilling, kigger vi den igennem og hvis vi vurderer, at du væsenligt har over- eller underestimeret timebehov, kontakter vi dig og giver mulighed for, at ændre din bestilling.

Beregn tid for haveopgaver:

Udregn tid havearbejde

Forberedelse
Der skal bruges lidt tid på at finde maskine frem. Kalkulere med 5 minutter.

Find græsplænens størrelse via GoogleMaps
Åbn  Google Maps  . Højreklik på dit startpunkt og vælg ‘Mål afstand’.
Klik et sted på kortet for at oprette startpunkt for det, der skal måles.
Klik et andet sted på kortet for at tilføje endnu et punkt. Nederst kan du se areal i m2.
Kalkulere med 0.3 minut pr. m2 – Fx 100m2 græsplæne er 30 min.

Højde af græs
Mindre end 15 cm højt. Græs skal blot slås en enkelt gang. Multiplicere med 1.
Mindre end 25 cm højt. Græsset skal slås to gang. Multiplicere med 2.
Mere end 25 cm højt. Græsset skal slås tre gang. Multiplicere med 3.

Skal trimmes kanter, omkring træer og lign?
Ja, multilplicere med 0,5.

Skal græs opsamles?
Hvor lang tid tager det at rive græs sammen og lægge i kompostbunke, eller sække ved vejen?
Du kan kalkulere med 30% af ovenstående tal – fx 30 min. x 30 % = 9 min.

Professionel græsslåmaskine
Udregning antager at der benyttes almindelig græsslåmaskine på benzin eller elektricitet.
Har du en håndholdt manuel græsslåmaskine, multiplicere med 2.
Har du en professionel græsslåmaskine, reducere tid med 20%

Tur til genbrugsstation, bortskaffe græs?
På Google Maps kan du se hvor lang tid det tager at komme mellem to destinationer.

Omregne tid til pris?
Vil du omregne skal du blot gange tid med din helpers timepris. Du bliver glad for vores priser!


Udregn tid havearbejde

Forberedelse
Finde hækkeklipper frem og klargjort. Kalkulere med 5 minutter.

Find hækkens længde via GoogleMaps
Åbn Google Maps . Højreklik på dit startpunkt og vælg ‘Mål afstand’.
Klik et sted på kortet for at oprette startpunkt for det, der skal måles.
Klik et andet sted på kortet for at tilføje endnu et punkt. Nederst kan du afstand i m.

Skal hæk klippes på begge sider?
Hæk skal klippes på 1 side. Multiplicere længde med 1.
Hæk skal klippes på top. Multiplicere længde med 1.
Hæk skal klippes på 1 side + top. Multiplicere længde med 2.
Hæk skal klippes på 2 sider. Multiplicere længde med 2.
Hæk skal klippes på 2 sider + top. Multiplicere længde med 3.

Skal hæk klippes på toppen?
Hvis højde af hæk er over 150 cm – og den skal klippes på top – skal der benyttes stige. Den skal flyttes rundt, hvilket tager lidt tid. Man kan benyttes professionelt udstyr med hækkeklipper på stænger således at top kan klippes uden stige, men det afskårne på toppen skal stadig fjernes hvilket kræver stige eller lign.Højde af hæk før klipning 0-150 cm. Gang ovenstående tal med 1
Højde af hæk før klipning 151-200 cm. Gang ovenstående tal med 1.5
Højde af hæk før klipning 201-400 cm. Gang ovenstående tal med 2

Bredde af hæk som skal klippes på toppen
Er hækken bredere end 80 cm skal den klippes fra begge sider.

Bredde af hæk 0-1 m. Gang ovenstående tal med 1.
Bredde af hæk 1-2 m. Gang ovenstående tal med 2.
Bredde af hæk 2-3 m. Gang ovenstående tal med 2.5.

Er hæk frit tilgængelig?
Hvis hæk står på skråning, en støttemur, eller er på anden måde svært tilgængelig skal der bruges stiger mv. Derfor er det lidt mere tidskrævende at klippe en hæk, som er svært tilgængelig. Hvis hækken er svært tilgængelig så kalkulere med at du skal gange ovenstående tal med 2.

Tur til genbrugsstation?
Skal hækaffald bortskaffes? På Google Maps kan du se hvor lang tid det tager at komme mellem to destinationer. Vil du omregne det til pris skal du blot gange tid med din helpers timepris.


Udregn tid havearbejde

Hvor lang tid tager det at luge ukrudt?
Hvor mange m2 græsplæne kan luges på én time? Hvor lang tid tager det at luge i en køkkenhave? Hvor mange riller i mine fliser kan luges for ukrudt på én time. Sådanne spørgsmål har naturligvis deres svar, men et generelt svar kan ikke gives da ukrudt kommer i mange former! Hvor lang tid det tager at fjerne ukrudt afhænger af forhold som hvor tæt, fast er jorden? Hvor godt har ukrudt fat? Har rødderne af ukrudt bredt sig under fliser eller andre svært tilgængelige steder?, etc.

Mens det således er svært at give en generel formular på hvor lang tid det tager at fjerne ukrudt, er det til gengæld nemt at fortælle hvordan ukrudt fjernes hurtigst. Svaret er gode redskaber. Med det rigtige udstyr kan der nemt og hurtigt luges i en indkørsel, på en terrasse, mellem fliserne på et stort areal, i bede, mv. Der kan således nås at luges rigtig meget på de 2.5 time som er den minimum tid, der kan bestilles.

Tur til genbrugsstation?
Skal fjernet ukrudt bortskaffes? På Google Maps kan du se hvor lang tid det tager at komme mellem to destinationer.

Omregne tid til pris
Vil du omregne til pris skal du gange den udregnede tid med din helpers timepris.


Udregn tid havearbejde

Forberedelse
Med en professionel maskine kan man hurtigt fræse såvel større rødder som større områder. Det som tager tid ved stubfræsning er forberedelsen. Hvis du ikke selv har en stubbefræser skal denne hentes, transporteres og klargøres. Kalkulere med at der skal benyttes 2 timer til at afhente og klargøre maskine. Og 2 timer til at rengøre og aflevere maskinen efter brug.

Stubbe fræsningen
For selve stubbefræsningen så kalkulere med omkring 5 min. pr m2. Eksempelvis bør stubbefræsning af areal op til 12 m2 sagtens kunne nås indenfor 2 timer plus tid til at hente og aflevere maskinen.

PRIS EKSEMPEL

Bestiller du en havemand på timebasis vil der typisk være en timepris på omkring 180 kr. (ofte mindre!) Til at udføre stubfræsning på op til 12m2 skal benyttes cirka 2 timer. Hertil kommer afhentning og aflevering af en stubfræser. I alt er der timeforbrug på cirka 6 timer.

Således vil pris på stubfræsning på omkring 12m2 være omkring 1080 kr. Efter servicefradrag ca. 810 kr. Hertil kommer leje af stubfræser som for en dags leje koster omkring 800 kr. Pris i alt ca. 1610 kr.

Udregn tid havearbejde

Udregne tid
At beskære en busk er ofte ret hurtigt. Især hvis der benyttes gode professionelle redskaber. Der kan således nås at beskære rigtig meget på den minimum tid, 2.5 time, der kan bestilles. Du kan sætte din servicehelper til at skulle ordne flere forskellige opgaver i prioriteret rækkefølge – først så beskære buske og hvis mere tid så luge i bede, eller lign.

Tur til genbrugsstation?
Skal afskårne grene bortskaffes? På Google Maps kan du se hvor lang tid det tager at komme mellem to destinationer.

Omregne tid til pris
Vil du omregne det til pris skal du blot gange tid med din helpers timepris. Generelt gælder at en del buske sagtens kan nås at blive klippet på minimum tid der kan bestilles. Altså 2.5 time. Her er også tid til at opsamle det afklippede.


Udregn tid havearbejde

Udregne tid
At beskære en hæk er ofte ret hurtigt. Især hvis der benyttes gode professionelle redskaber. Der kan således nås at beskære rigtig meget på den minimum tid, 2.5 time, der kan bestilles. Du kan sætte din servicehelper til at skulle ordne flere forskellige opgaver i prioriteret rækkefølge – først så beskære buske og hvis mere tid så luge i bede, eller lign.

Tur til genbrugsstation?
Skal afskårne grene bortskaffes? På Google Maps kan du se hvor lang tid det tager at komme mellem to destinationer.

Omregne tid til pris
Vil du omregne det til pris skal du blot gange tid med din helpers timepris. Generelt gælder at en del buske sagtens kan nås at blive klippet på minimum tid der kan bestilles. Altså 2.5 time. Her er også tid til at opsamle det afklippede.

PRIS EKSEMPLER

Bestil på timebasis
Bestiller du en havemand på timebasis vil der typisk være en timepris på omkring 180 kr. (ofte mindre!) Til at beskære en hæk er der brug for en professionel hækkeklipper, grensaks. Disse redskaber kan medtages for den pris det koster at leje igennem Toolmatic. Pris for leje af udstyr vil være omkring 600 kr. Således kan du få en havemand på besøg  eksempelvis 4 timer, medbringende professionelt udstyr for  samlet pris på omkring: timepris 720 kr. + udstyr 600 kr. I alt 1320 kr. Efter servicefradrag ca. 1040 kr. 

Bestil et tilbud
Bestiller du et tilbud på beskæring af din hæk vil der typisk være et minimum af antal meter hæk – og prisen vil hovedsagelig afhænge af højde og bredde af din hæk før og efter. Pris eksempel: 20 meter hæk, højde 250 cm, beskæring 50 cm – 2964 kr. Pris eksempel: 40 meter hæk, højde 300 cm, beskæring 100 cm – 6225 kr.

Således vil det stort set altid være billigst – ofte væsentligt billigere! – at bestille en havemand på timebasis. Selv hvis du bestiller en havemand en hel dag  vil det være billigere end et fast tilbud – også hvis du blot har en mindre hæk som skal beskæres. Og stiller du selv redskaber til rådighed bliver det endnu billigere!

Udregn tid havearbejde

Forberedelse
Finde motorsav og udstyr frem og klargjort. Kalkulere med 20 minutter

Kan træet væltes uden risiko?
Er dit træ under 4 meter højt kan det oftest fældes med ganske almindeligt udstyr såsom en stige  og en sav, eventuelt en motorsav. Tidsforbrug til at fælde et sådant træ er ganske lille. Selve fældningen tager blot typisk et kvarters tid.

Er dit træ over 4 meter skal der oftest benyttes udstyr og værktøj som den almindelige husstand ikke er i besiddelse af, så der skal benyttes tid til at leje og hente det nødvendige udstyr. Efterfølgende tager det også lidt tid at rigge til når et træ over 4 meter skal fældes. Her er det især minimering af risiko for person- og eller tingskade, der tager lidt tid.

Medmindre at træet står frit og der er plads til retningsbestemt fældning, er der brug for at træet fældes ved topkapning, eller at træet tages med lift. Altså er der ikke en faldzone hvor træet kan falde i dets fulde længde, må det fældes i dele, hvor der startes med toppen først. Denne fjernes ved topkapning hvor man kravler op i træet, eller ved at man benytter lift.

Tidsforbrug til selve fældningen er stadig ganske lille. Det som tager tid er at minimere risiko for person- og eller tingskade. Er der grene  over 10 cm i diameter, der ikke kan falde til jorden uden risiko eller uden at de ødelægger græseplæne eller andet, skal de fires ned. Du kan kalkulere med at der skal benyttes 10 minutter til hver gren der skal fires ned.

Hvad skal der ske efter fældning?
Tidsforbruget til at fælde et træ afhænger en del af hvad der skal ske efter træet er fældet. Hvad skal ske med stammen? Skal den opskæres til brænde og skal dette brænde pænt stables i et brændeskur? Eller skal stamme opskæres og bortskaffes, køres på genbrugsstation?  Hvad skal ske med smågrene og kvas? Skal grene og kvast køres på genbrugstation? Eller skal de ophugges til flise og fordeles i bede?

Tur til genbrugsstation?
Skal grene, stamme mv. bortskaffes? På Google Maps kan du se hvor lang tid det tager at komme mellem to destinationer.

Omregne tid til pris?
Vil du omregne skal du gange tid med din helpers timepris.

Amager fælled

 

Man kan købe tagrendebørste på 4-6 meter i almindelige byggemarkeder for nogle få hundred kroner. Dette er tilstrækkeligt til langt de fleste almindelige villaer. Skal man længere op i højden og ønsker at benytte en forlænger bevæger vi os op i det professionelle udstyr og pris stiger kraftigt.

Men man kan jo også blot benytte en stige. At rense tagrender er trods alt kun noget man skal gøre hvert 2-3 år, medmindre man har et tag, der er særlig udsat for nedfaldsblade.

PRIS EKSEMPEL

Bestiller du en havemand på timebasis vil der typisk være en timepris på omkring 180 kr. (ofte mindre!) Til at rense tagrender skal til en typisk villa benyttes cirka 4 timer. Hertil kommer afhentning og aflevering af en stige. I alt er der timeforbrug på cirka 6 timer.

Således vil pris på stubfræsning på omkring 12m2 være omkring 1080 kr. Efter servicefradrag ca. 810 kr. Hertil kommer leje af stige – hvis du ikke selv har en stige som kan benyttes – som for en dags leje koster omkring 600 kr. Pris i alt ca. 1410 kr.

Dette kan sammenlignes med et fast tilbud hvor pris typisk vil være omkring 35 kr pr md tagrende + opstartsgebyr på 900 kr. Et typisk parcelhus på 120m2 har omkring 48 meter tagrende. Hvilket giver pris på 1680 kr. + 900 kr. I alt ca. 2580 kr. 

Udregn tid havearbejde

 

Du renser dine fliser med en højtryksrenser udstyret med en patio cleaner. De roterende dyser i mundstykket bevirker, at man undgår “striber” og får et ensartet rengøringsoverflade. Det er vigtigt, at man er tålmodig og grundig med rensningen. Det tager lang tid at gøre det ordentligt. Mens man renser, bør man løbende skylle arealet af. På den måde undgår man at overse mangelfuld rensning.

Efter afrensning får fliserne en desinficering, som trækker ned i flisen. Det fjerner de dybereliggende alger. Det modvirker også at fremtidige grønlige belægninger. Desinficering benævnes også algebehandling.

Imprægnering af fliser foretages efter afrensning og desinficering. På denne måde beskyttes overfladen optimalt, og nye begroninger af alle slags mindskes mest muligt. Imprægneringen beskytter også fliserne mod syreregn, og sørger for at de optager mindre vand i fremtiden.

PRIS EKSEMPEL

Bestiller du en havemand på timebasis vil der typisk være en timepris på omkring 180 kr. (ofte mindre!) Til at udføre fliserens på et område op til cirka 100m2 skal benyttes cirka 6 timer. Hertil kommer afhentning og aflevering af en højtryksrenser. I alt er der timeforbrug på cirka 8 timer.

Således vil pris på fliserens af op til 100m2 være omkring i lønudgift 1280 kr. Efter servicefradrag ca. 960 kr. Hertil kommer leje af højtryksrenser som for en dags leje koster omkring 400 kr. Samt materialeudgifter til algerens + Imprægnering som koster omkring 600 kr.  Pris i alt ca. 1900 kr.

Dette kan sammenlignes med et fast tilbud hvor pris typisk vil være omkring 60 kr pr md. I dette tilfælde med areal omkring 100m2 vil et fast tilbud således være omkring 6000 kr. 

Udregn tid havearbejde

Du bliver glad for vores priser!
.. spar tusindevis af kroner ved at bruge os

Grunden til at vi oftest gerne vil vide hvor lang tid en havemand eller en håndværker er om en bestemt opgave skyldes jo den høje timepris. Foruden en traditionel grundløn på typisk 350-500 kr, kommer så moms + tillæg for bil + parkering + ekstra udenfor almindelig arbejdstid + miljøafgifter + servicegebyr, etc.

Således kan det hurtigt koste mange penge at få besøg af en håndværker, en handman, en havemand. Og derfor er det vigtigt at vide hvor lang tid en opgave tager eller at få et tilbud på forhånd. MEN… med vores billige timepriser bliver din pris stort set altid væsentlig billigere på de enkelte opgaver – uanset at du måske kommer til at bestille nogle timer for meget.

Hvis du har skønnet alt for meget er der sikkert noget andet din havehjælper kan ordne i din have. Du vil bliver overrasket over hvor meget du kan spare ved at bruge os. Du bliver glad for vores priser. Vi er så absolut blandt Danmarks allerbilligste leverandører af havearbejde. Så du behøver altså ikke gå så meget op i hvilken tid de enkelte haveopgaver tager.

Bare bestil en havemand i nogle timer og kom igang med at få løst dine opgaver – så opdager du hurtigt hvor nemt – og billig! – vores haveservice egentlig er.


Haven november

Danmarks bedste haveservice
Hvad kan vi hjælpe med?

faq
Oversigt helpers LOKALE HJÆLPERE
Fjerne ukrudt • Feje • Rive • Vande planter og blomster • Bortskaffe haveaffald • Oprydning i haven • Få fjernet haveaffald • Praktisk hjælp i haven   Beskæring   Beskæring af busk Beskæring af hæk • Beskæring af træer • Beskæring af frugttræer • Formgivning • Foryngelse • Beskæring af røn • Egetræ • Bøgetræ • Ahorn • Nøddetræ • Birketræ • Troldhassel   Græsslåning  Kantklipning •. Kantklipper • Kanttrimmer • Græstrimmer • Slåning af græsarealer   Hækkeklipning  Klippe hæk på top • Skånsom hækkeklip • Hækklipning • Bøgehæk klippes • Klippe hæk   Ukrudtsbekæmpelse  Luge ukrudt • Fjerne mælkebøtter • Luge mellem fliser • Luge i urtehaven • Fjerne ukrudt i indkørsel • Ukrudtsdug • Fiberdug • Fibertex • Ukrudtsdug   Træfældning  Beskæring • Skære grene • Kløve brænde • Komposthåndtering •  Beskære træer   Stubfræsning  Drivhus • Beplantning • Bestøvning • Podning   Serviceaftale  Regelmæssig service • Ejendomsservice •  Vedligeholdelse af grønne arealer • Regelmæssige havehjælp  Belægning Mindre anlægsopgaver • Afgrænsning af bed • Støttemur • Fliser • Sti • Terrasse • Indkørsel • Nedgravning af trampolin • Nedgravning af faskine • Få fjernet jord Haveaffald  Afhente haveaffald • Kompost • Flishugger Biodiversitet  Den vilde have • Spiseligt ukrudt • Den stressfri have • Høste frø
tilbud FÅ ET TILBUD
SERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service